Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

 • Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich.
 • Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku.
 • Wierzymy, że miłość nie wyklucza.

Istniejemy od 2009 r. (najpierw jako grupa nieformalna), zrzeszamy osoby, pragnące działać na rzecz równego traktowania osób LGBT+, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do małżeństwa. Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce, współpracując zarówno z organizacjami LGBT+, jak i wszystkimi osobami i grupami, którym bliskie są idee równości.

Nasze cele:

 • Wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej, rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.
 • Edukacja społeczna i promocja idei równości małżeńskiej.
 • Budowanie społeczności sojuszników równości zrzeszającej osoby publiczne, organizacje pozarządowe i ugrupowania polityczne.
 • Wspieranie i wzmacnianie społeczności LGBT+ (osób nieheteronormatywnych i transpłciowych) w Polsce.
 • Gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie narzędzi prawnych, przygotowujących wprowadzenie przepisów o równości małżeńskiej do polskiego prawa.

Nasze wartości:

 • Równość - zasada równego traktowania, odnosząca się zarówno do głównego celu Stowarzyszenia - wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce - jak i relacji wewnętrznych miédzy osobami członkowskimi.
 • Jakość - działanie w sposób przemyślany i profesjonalny. Realizacja pomysłów i planów w najlepszy możliwy sposób.
 • Frajda - czerpanie satysfakcji z działania i celebrowanie sukcesów. Robienie tego, co daje nam radość i utrzymuje zaangażowanie.
 • Szacunek - wobec wszystkich osób członkowskich Stowarzyszenia, innych organizacji i całej społeczności LGBT+, lecz również osób, które są adresatami naszych działań.
 • Partnerstwo - współpraca ze wszystkimi chętnymi osobami i podmiotami oparta na zasadach twórczej wymiany i wzajemnego wsparcia.

Co robimy?

Oto lista naszych działań - kliknij strzałkę, aby przewinąć do kolejnej pozycji:

Oto lista naszych działań:

Wydaliśmy na otwartych licencjach pierwszą w Polsce publikację na temat równości małżeńskiej "Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących". Podpowiadamy w jaki sposób rozwiewać wątpliwości sceptyków, jak odpowiadać na pozornie trudne pytania i co się zmieni po wprowadzeniu równości małżeńskiej. Przewodnik daje najskuteczniejsze narzędzie w walce o równość – wiedzę.

Pobierz publikację

Od początku naszego istnienia prowadzimy nieprzerwaną kampanię społeczną na rzecz formalizacji związków osób tej samej płci. Byliśmy współautorami dwóch z trzech ustaw o związkach partnerskich, złożonych w polskim parlamencie w 2013 roku. Dbamy o obecność tematu w mediach.

Docieramy do kilkudziesięciu tysięcy osób za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prowadzimy jeden z największych polskich fanpage’ów poświęcony tematyce LGBT+. Reagujemy na bieżące wydarzenia, informujemy i mobilizujemy do działania.

Znajdź nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Budujemy społeczność sojuszników równości małżeńskiej.

Prowadzimy badania społeczne. W 2015 roku były to ogólnopolskie badania postaw wobec równości małżeńskiej oraz ilościowe i jakościowe badania społeczności LGBT+

Poznaj wyniki badań

Prowadzimy działania lobbingowe i tworzymy narzędzia prawne. Prowadzimy konsultacje z ugrupowaniami politycznymi i instytucjami publicznymi, piszemy ustawy, uczestniczymy w konferencjach prasowych.

Wspólnie z organizacjami zajmującymi się tematyką LGBT+ i prawami człowieka oraz kancelariami prawniczymi zawiązaliśmy Koalicję na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej. Prowadzi ona proces litygacji strategicznej polskich par jednopłciowych, którego celem jest uzyskanie rozstrzygnięcia tej kwestii przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Poznaj działania Koalicji

Działamy na rzecz wzmocnienia organizacji i społeczności LGBT+ w Polsce. Organizujemy Fora i spotkania aktywistów i aktywistek. Współpracujemy z grupami działającymi w innych miastach.

Wspieramy warszawską Paradę Równości oraz Marsze Równości w całej Polsce. Dbamy o widoczność osób LGBT+ na demonstracjach prodemokratycznych oraz poświęconych prawom kobiet w ramach akcji "Tęcza Dla Demokracji".

Partycypacyjnie opracowaliśmy Strategię wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Jest to dokument skierowany do wszystkich osób,organizacji i instytucji, które wspierają ideę zrównania osób LGBT+(nieheteroseksualnych i transpłciowych) w prawie do zawierania małżeństwa i pragną prowadzić skuteczne działania na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce.

Przeczytaj strategię

Projekt „Małżeństwa dla wszystkich”

Projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji był odpowiedzią na brak skonsolidowanych działań rzeczniczych, lobbystycznych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do instytucji małżeństwa. Brak rozwiązań ustawowych w tym zakresie jest przejawem dyskryminacji z uwagi na orientację psychoseksualną, prowadzącej do wykluczenia osób LGBT+. W wyniku projektu m.in.: Projekt był realizowany od lutego 2015 do marca 2016 roku przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z funduszy EOG. baner-batory2gray

Rozwój Stowarzyszenia

Okres od października 2016 do sierpnia 2017 roku to czas budowy i rozwoju kluczowych zasobów Stowarzyszenia. Rozwijamy wolontariat, tworzymy strategię pozyskiwania funduszy skupioną na wsparciu społeczności oraz sojuszników i sojuszniczek społeczności LGBT+, zacieśniamy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podnosimy jakość działań edukacyjnych i rzeczniczych. Działania te zostały sfinansowane w ramach programu Fundacji Batorego Demokracja w Działaniu w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.

Pakiet edukacyjny dla szkół średnich

Od maja do października 2017 roku realizujemy projekt edukacyjny poświęcony kwestiom osób LGBT+ adresowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli ze szkół średnich. W pakiecie znajdą się podstawowe informacje na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej oraz praktyczne porady o tym, jak reagować na sytuacje dyskryminacji w szkole i gdzie szukać wsparcia. Naszym priorytetem jest zaangażowanie młodych osób w prace, aby jak najlepiej dostosować formę, treść i sposób dystrybucji materiałów do potrzeb odbiorców i odbiorczyń. W ramach projektu:
 • organizujemy spotkania z młodzieżą, na których zbieramy informacje o tym skąd czerpią one informacje i jakiej wiedzy najbardziej im brakuje,
 • opublikujemy zestaw materiałów edukacyjnych w formie papierowej i elektronicznej, i dostarczymy je do zainteresowanych osób oraz udostępnimy w internecie,
 • przygotujemy materiały wideo, które umieścimy w internecie oraz zadbamy o promocję pakietu w mediach, z których korzysta młodzież.
Projekt został sfinansowany z programu grantowego Planet Romeo Foundation skierowanego dla organizacji i grup, wspierających społeczność LGBTI.

Bądź w kontakcie:

Znajdź i polub nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Snapczacie (milosc_nw). Opowiedz nam o swoich doświadczeniach i pomysłach. Napisz na adres: [email protected].

Wolontariat:

Zgłoś się do nas, jeżeli chcesz zostać Wolontariuszem/Wolontariuszką Miłości i pomóc w realizacji naszych działań. Napisz na adres: [email protected].

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Kolejowa 47A/69, 01-210 Warszawa
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Przekaż 1% podatku na miłość!

KRS 0000485267 | REGON: 147146362 | NIP: 527-27-12-763
Bank BGŻ BNP Paribas
Nr rachunku: 61 2030 0045 1110 0000 0357 3360

Zarząd stowarzyszenia:

Hubert Sobecki
prezes
tel.: +48 500 740 029
hsobecki[at]mnw.org.pl
Aleksandra Muzińska
skarbniczka
 
amuzinska[at]mnw.org.pl
Wiktoria Beczek
osoba członkowska zarządu
tel.: +48 603 508 041
wbeczek[at]mnw.org.pl
Oktawiusz Chrzanowski
osoba członkowska zarządu
ochrzanowski[at]mnw.org.pl
Ola Boczkowska
osoba członkowska zarządu
aboczkowska[at]mnw.org.pl

Wpłać darowiznę dla równości małżeńskiej

 

20 zł 40 zł 80 zł 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł 1000 zł 2000 zł INNA KWOTA

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

dotpay.pl