Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.

  • Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich.
  • Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku.
  • Wierzymy, że miłość nie wyklucza.

Istniejemy od 2009 r. (najpierw jako grupa nieformalna), zrzeszamy osoby, pragnące działać na rzecz równego traktowania osób LGBT+, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do małżeństwa. Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce, współpracując zarówno z organizacjami LGBT+, jak i wszystkimi osobami i grupami, którym bliskie są idee równości.

Równość Małżeńska. Przewodnik dla początkujących

baner_publikacja

Zapoznaj się z pierwszym w Polsce przewodnikiem na temat równości małżeńskiej opracowanym przez nasze Stowarzyszenie. Dzięki niemu dowiesz się między innymi, w jaki sposób rozwiewać wątpliwości sceptyków, jak odpowiadać na pozornie trudne pytania i co się zmieni po wprowadzeniu równości małżeńskiej.

  • Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na równość?
  • Czemu nazwa „małżeństwo” ma znaczenie?
  • Kto skorzysta na równości?

„Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących” poprowadzi cię przez wszystkie najważniejsze zagadnienia i da najskuteczniejsze narzędzie w walce o równość – wiedzę.

Patroni publikacji:

baner_patroni

Małżeństwa dla wszystkich

Projekt „Równość małżeńska dla wszystkich” był odpowiedzią na brak skonsolidowanych działań rzeczniczych, lobbystycznych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do instytucji małżeństwa. Uważamy, że brak rozwiązań ustawowych w tym zakresie jest przejawem dyskryminacji z uwagi na orientację psychoseksualną, prowadzącej do wykluczenia osób LGBT+.

Temat wprowadzenia regulacji prawnych obejmujących pary jednopłciowe i nadających im przynajmniej część praw i obowiązków przyznawanych małżeństwom zaistniał w polskim parlamencie w 2004 roku. Od tego czasu przez Sejm przewinęły się kolejne projekty ustaw o związkach partnerskich, jednak żaden z nich nie został poddany pod obrady. Pomimo zainteresowania mediów i licznych wypowiedzi polityków, nie doszło też do merytorycznej dyskusji na temat proponowanych zapisów. Rozwiązania zaproponowane przez koalicję rządzącą w 2015 r., które w praktyce oferują minimalną zmianę obecnego status quo, nie zostały skonsultowane ze stroną społeczną.

W wyniku projektu powstała wieloletnia strategia działań na rzecz równości małżeńskiej w Polsce oraz rozpoczęto budowę sieci osób i instytucji odpowiedzialnych za jej realizację. Jednym z kluczowych działań projektowych były reprezentatywne badania postaw Polaków i Polek wobec zagadnienia równości małżeńskiej oraz jakościowe i internetowe badania potrzeb społeczności LGBTQIA (te ostatnie przeprowadzono przy wsparciu platfromy ankietowej QuestionPro).

W ramach strategii opracowano narzędzia prawne, informacyjno-edukacyjne i rzecznicze, które umożliwiają prowadzenie spójnych i skutecznych działań przez organizacje pozarządowe, media, ambasadorów sprawy oraz specjalistów z różnych dziedzin - od nauk społecznych, przez marketing i PR, po prawo, ekonomię, kulturę i rozrywkę. Koniec projektu to początek realizacji strategii przez sieć.

Projekt był realizowany między lutym 2015 i marcem 2016 przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z funduszy EOG.

baner-batory2gray

 

Wyniki badań

Przedstawiamy wyniki badań społecznych realizowanych w drugiej połowie 2015 roku w ramach projektu „Równość małżeńska dla wszystkich”. Składały się one z trzech komponentów: ilościowego ogólnopolskiego badania postaw wobec równości małżeńskiej oraz jakościowego i ilościowego badania społeczności LGBTQIA.

baner-BADANIE-srodowisko baner-BADANIE-srodowisko baner_badanie3

O nas

  • Istniejemy nieprzerwanie od 2009 roku, a nasze działania rozpoczynaliśmy jako grupa nieformalna od promocji idei związków partnerskich. Przeprowadziliśmy dwie kampanie informacyjno-wizerunkowe „Miłość Nie Wyklucza” i „W związku z miłością”, które były szeroko komentowane w mediach. 
  • W 2012 roku zrealizowaliśmy badanie ankietowe na grupie 5 tys. osób zainteresowanych wprowadzeniem związków partnerskich, które posłużyło za podstawę do opracowania projektu ustawy o związkach partnerskich. Nasza propozycja była podstawą dla kolejnych projektów ustaw stworzonych przez SLD i RP w poprzedniej kadencji Sejmu RP – nasza grupa angażowała się w prace nad tymi rozwiązaniami jako strona społeczna. 
  • Jesteśmy inicjatorami koalicji „Partnerstwo dla Związków” zrzeszającej ponad 40 organizacji działających na rzecz wprowadzenia instytucji związków partnerskich w Polsce. 
  • Aktywnie działamy i lobbujemy za wprowadzeniem rozwiązań prawnych dotyczących nieformalnych związków, zwłaszcza dla osób LGBT+. Realizujemy akcje uliczne i happeningi pod Sejmem. Od dwóch lat jesteśmy również członkami Komitetu Organizacyjnego Parady Równości. 

Nasze działania

Celem Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza (które w latach 2009-2013 działało jako grupa nieformalna) jest wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej, rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej. Podejmujemy liczne działania rzecznicze, lobbingowe, prawne oraz informacyjne skierowane zarówno do środowiska LGBT+, jak i opinii publicznej.

Działamy na rzecz integracji społeczności LGBT+ i jej sojuszników. Byliśmy inicjatorami powstania koalicji „Partnerstwo Dla Związków” zrzeszającej ponad 40 organizacji i grup działających na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich. Na podstawie badań własnych opracowaliśmy postulaty do projektu ustawy o związkach partnerskich, a następnie własnymi siłami napisaliśmy projekt takiej ustawy. Dwa z trzech projektów, które w 2013 r. zostały złożone w Sejmie RP były współtworzone przez MNW na podstawie naszego projektu. Nagłośnienie medialne tematu w czasie głosowań sejmowych było również wynikiem akcji pikietowej pod Sejmem oraz spotkań z wysokiej rangi politykami zorganizowanych przez MNW.

„Różowy baner MNW” dla wielu osób w Polsce stał się synonimem walki o równouprawnienie osób LGBT. Zorganizowaliśmy również dwie kampanie wizerunkowe promujące ideę związków partnerskich, które były prowadzone w mediach społecznościowych i tradycyjnych oraz na billboardach i plakatach. Objęły one swoim zasięgiem kilkanaście miast. Prowadzimy także działania skierowane bezpośrednio do polityków.

Bądź w kontakcie:

Znajdź i polub nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Snapczacie (milosc_nw).

Opowiedz nam o swoich doświadczeniach i pomysłach. Napisz na adres: kontakt@mnw.org.pl.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
ul. Kolejowa 47A/69, 01-210 Warszawa
KRS 0000485267 | REGON: 147146362 | NIP: 527-27-12-763

Bank BGŻ BNP Paribas
Nr rachunku: 61 2030 0045 1110 0000 0357 3360

Zarząd stowarzyszenia:

Hubert Sobecki
prezes
tel.: +48 500 740 029
hsobecki[at]mnw.org.pl
Aleksandra Muzińska
skarbniczka

amuzinska[at]mnw.org.pl

Wiktoria Beczek
osoba członkowska zarządu
tel.: +48 603 508 041
wbeczek[at]mnw.org.pl
Oktawiusz Chrzanowski
osoba członkowska zarządu
 
ochrzanowski[at]mnw.org.pl
Ola Boczkowska
osoba członkowska zarządu
 
aboczkowska[at]mnw.org.pl

Wpłać darowiznę dla równości małżeńskiej

 

20 zł 40 zł 80 zł 100 zł 200 zł 300 zł 500 zł 1000 zł 2000 zł INNA KWOTA

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

dotpay.pl
Top