Bezpieczne przystanie. Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy? [PL] [EN]

Miłość Nie Wyklucza, 2022

Pobierz

Raport PL
Raport EN

Raport „Bezpieczne przystanie” powstał z myślą o różnych grupach odbiorców, które łączy troska o tworzenie inkluzywnych miejsc pracy.

Dla osób ze społeczności LGBT+ i grona osób sojuszniczych może być motywacją do szukania pracy w firmach, które podejmują konkretne działania na rzecz tej społeczności oraz do angażowania się w budowanie nowych czy rozwijanie już istniejących sieci pracowniczych wspólnie z osobami sojuszniczymi w miejscu pracy.

Dla sieci pracowniczych z różnych firm raport może stanowić źródło wiedzy o tym, czym zajmują się „rówieśnicze” sieci z innych firm i inspiracji do podejmowania kolejnych działań […].

Lista organizacji i osób, które mogą wesprzeć pracodawców w tworzeniu bezpiecznych przystani, przyda się i sieciom, i działom HR, a także innym osobom w firmach żywo zainteresowanych tematyką Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) […]

Wreszcie – raport kierujemy również do pracodawców, zarówno tych, którzy już podjęli działania i chcą robić więcej na rzecz poprawy sytuacji osób ze społeczności LGBT+, jak i tych, którzy takich działań jeszcze nie podjęli, funkcjonując w przekonaniu, że nie mają do tego narzędzi w ramach obecnego porządku prawnego. Tymczasem istnieją i narzędzia, i dobre przykłady ze strony firm, które w tym obszarze już działają […].
(fragment wstępu)

Publikacja powstała dzięki współpracy koncepcyjnej i finansowej Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i spółki biurowej Skanska.