Postawy wobec równości małżeńskiej. Raport z badań

Agnieszka Mulak, Warszawa 2015

Pobierz

Głównymi celami badania ilościowego „Postawy wobec równości małżeńskiej w Polsce” były: diagnoza poparcia dla formalizacji związków jednopłciowych w Polsce oraz poznanie poglądów i postaw, które z poparciem tym są związane.

By wyniki odzwierciedlały rzeczywiste postawy Polek i Polaków, badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. Badanie odbyło się w pierwszej połowie maja 2015 roku. Przebadano łącznie 1000 osób (w tym 521 kobiet i 479 mężczyzn) wieku od 15 do 86 lat. Zlecone przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza pytania zostały zadane w trakcie wywiadów osobistych (CAPI) w ramach ogólnopolskiego badania omnibusowego.

Badanie „Postawy wobec równości małżeńskiej w Polsce” przeprowadzone zostało w ramach projektu „Równość Małżeńska dla Wszystkich” Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, realizowanego w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.