Recommendation PaperOn Legal Recognition of Same-Sex Relationship and Parenthood for the European Union, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovakia

Projekt Jesteśmy Rodziną!, 2021

Pobierz

This paper collects voices from six countries, where the right to protect family lives of LGBTIQ people is being systemically violated.

In the following chapters civil society organizations, representing the LGBTIQ communities and advocating for them, managed to point out the crucial legal problems, that rainbow families have to deal with in their countries; to highlight recent or planned changes, indicate key court rulings and current strategic litigations and also outline the social contexts. What is particularly important, each chapter was concluded with recommendations for changes at the national level, that according to authors’ judgment, would greatly improve the situation of rainbow families in their countries.

[Introduction, Milena Adamczewska-Stachura]

Projekt R.I.S.E. powstał ze wspólnej potrzeby doprowadzenia do faktycznego uznania rodzin osób LGBT+ w systemach prawnych Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski poprzez promowanie różnorodności i podnoszenie poziomu akceptacji społecznej dla tych rodzin.

Celem projektu jest także umożliwienie pełnego korzystania z praw do poszanowania życia rodzinnego i swobody przemieszczania się w granicach UE poprzez podniesienie świadomości wpływu obecnych przepisów prawa na warunki społeczno-ekonomiczne i jakość życia par osób tej samej płci.

Zwiększanie świadomości i włączanie społeczne tęczowych rodzin w Europie (Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe, R.I.S.E.) to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).