Kim jest Paul Cameron? Fakty

W związku z częstymi wizytami Paula Camerona w Polsce, odpowiadamy na pytanie, kim jest.

Artykuł dzielimy na trzy części:

  1. Krytyka ze strony towarzystw psychologicznych i socjologicznych
  2. Odmowy wystąpień na polskich uniwersytetach
  3. Wybrane przypadki naruszenia etyki w publikacjach i wystąpieniach

Pobierz tekst w całości w formacie pdf.

Krytyka ze strony towarzystw psychologicznych i socjologicznych

 

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) wykluczyło Paula Camerona z grona członków w grudniu 1983 r. Paul Cameron twierdzi, że on sam zrezygnował z członkostwa składając wcześniej rezygnację, jednak Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne nie przewiduje możliwości rezygnacji osoby członkowskiej, wobec której prowadzone jest dochodzenie Komisji Etyki APA.

Źródło: http://www.familyresearchinst.org/APA_Monitor-letter.html
Źródło: http://www.fronda.pl/a/dr-paul-cameron-kiedy-jezdzilem-z-moimi-wykladami-bylem-zaczepiany-popychany-czasem-mnie-uderzono,31499.html
Źródło: http://www.apa.org/ethics/code/committee.aspx

Jesteśmy zaniepokojeni [działaniami] dr. Camerona, ponieważ uważamy, że jego metodologia jest słaba.

Rzecznik Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego

Źródło: http://archive.boston.com/news/nation/articles/2005/07/31/beliefs_drive_research_agenda_of_new_think_tanks/?page=full, za: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Cameron#cite_note-kranish-4

Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne (ASA) wykluczyło Paula Camerona z grona swoich członków w sierpniu 1986 r. i wydało publiczne oświadczenie potępiające jego działania badawcze i popularyzatorskie.
Źródło: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/ASA_resolution_1985.PDF
Źródło: http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/footnotes/1987/ASA.02.1987.pdf#page=14
Źródło: “What’s wrong with homosexuality” Corvino, J. (2013) Oxford University Press, str. 52-54

Dr Paul Cameron wielokrotnie dokonywał błędnej interpretacji i fałszowania badań socjologicznych na temat seksualności i homoseksualizmu.

uchwała ASA z 1985 r.

Źródło: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_cameron_sheet.html

Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne oficjalnie i publicznie oświadcza, że Paul Cameron nie jest socjologiem i potępia jego ciągłe wypaczanie/fałszowanie badań naukowych.

Oficjalne oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego

Źródło: Official Reports and Proceedings” (PDF). Footnotes. 15 (2): 14–16, p. 14 http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/footnotes/1987/ASA.02.1987.pdf#page=14

Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne (CPA) wydało oświadczenie w sierpniu 1996 r., w którym oficjalnie skrytykowało błędną interpretację badań przez Paula Camerona i odcięło się od jego prac.

Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne przyjmuje pogląd, zgodnie z którym dr Paul Cameron wielokrotnie i niezmiennie błędnie interpretował i przedstawiał badania na temat seksualności i homoseksualizmu i w związku z tym [Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne] formalnie odcina się od przedstawień i interpretacji literatury naukowej dokonywanych w jego publikacjach i wystąpieniach publicznych na temat seksualności.

Oświadczenia Kanadyjskiego Towarzystwa Psychologicznego

Źródło: Policy Statements na oficjalnej stronie Canadian Psychological Association http://www.cpa.ca/aboutcpa/policystatements/#cameron

Towarzystwo Psychologiczne Nebraski (NPA) wydało 19.11.1984 r. uchwałę, w której oficjalnie odcięło się od interpretacji badań prezentowanej przez dr. Camerona.

Przedstawiciele psychologii teoretycznej i stosowanej w Nebrasce, reprezentowani przez Nebraska Psychological Association formalnie odcinają się od prezentacji i interpretacji literatury naukowej przedstawianej przez dr. Paula Camerona w jego publikacjach i wystąpieniach publicznych na temat seksualności.

Uchwała NPA

Źródło: Nebraska Psychological Association. Resolution. Minutes of the Nebraska Psychological Association. (Omaha, Nebraska: October 19, 1984) za Gregory M. Herek, Paul Cameron Bio and Fact Sheet: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_cameron_sheet.html

Odmowy wystąpień na polskich uniwersytetach

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odwołał konferencję zaplanowaną na 07.05.2009
Źródło: Czasopismo Gość Niedzielny „Naukowcy niesłuszni” http://gosc.pl/doc/787706.Naukowcy-niesluszni dostęp 06.10.2016
Źródło: „Cameron z homofobicznym tournée po Polsce” Gazeta Wyborcza 26.04.2010 http://wyborcza.pl/1,76842,7812548,Cameron_z_homofobicznym_tournee_po_Polsce.html

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odwołał konferencję zaplanowaną na 26.04.2010
Źródło: „Cameron z homofobicznym tournée po Polsce” Gazeta Wyborcza 26.04.2010 http://wyborcza.pl/1,76842,7812548,Cameron_z_homofobicznym_tournee_po_Polsce.html

Uniwersytet Szczeciński odwołał konferencję zaplanowaną na 06.2010

Do przeciwnego wniosku doszedł Uniwersytet Szczeciński, kiedy kilka dni temu odmówił zgody na występ P. Camerona; uznano, że prezentowanie poglądów P. Camerona bez jakiejkolwiek przeciwwagi czy drugiego głosu stanowi zaprzeczenie idei universitas.

Express Bydgoski

Źródło: Express Bydgoski „UMK strefą wolną od homofobii” http://express.bydgoski.pl/172441,UMK-strefa-wolna-od-homofobii.html
Źródło: „Cameron z homofobicznym tournée po Polsce” Gazeta Wyborcza 26.04.2010 http://wyborcza.pl/1,76842,7812548,Cameron_z_homofobicznym_tournee_po_Polsce.html

Uniwersytet Warszawski odwołał konferencję zaplanowaną na 20.04.2010 r.

List prorektorki ds. Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego:

Szanowny Panie,

Niestety, nie mogę przychylić się do Państwa prośby o zgodę na zorganizowanie wykładu „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje” na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczelnia od początków swego istnienia jest płaszczyzną, na której ścierają się różne poglądy. Wszelkie dyskusje tu prowadzone muszą odbywać się jednak w duchu poszanowania dla innych osób, ich poglądów i przekonań. Wykład, podczas którego miałyby być prezentowane poglądy przyczyniające się do szerzenia nietolerancji, utrwalania uprzedzeń, jednostronne i bez wartości naukowej (a tego możemy się spodziewać z dotychczasowych wystąpień dr. Paula Camerona) byłby sprzeczny z misją Uniwersytetu. [podkreślenie własne]

Żałuję także, że występując o zgodę na organizację spotkania we wcześniejszym terminie, nie poinformowali Państwo uczelni o nazwisku zaproszonego na nie gościa. Jeśli na Uniwersytecie planowany jest wykład osoby, której poglądy budzą kontrowersje, rzetelność i dbałość o dobre imię UW, nakazywałyby uprzedzić o tych okolicznościach władze uczelni, już w momencie ubiegania się o zgodę na organizację wykładu.

Z poważaniem,
Marta Kicińska-Habior

Źródło: http://www.piotrskarga.pl/ps,5131,3,0,1,I,informacje.html

 

Wybrane przypadki naruszenia etyki w publikacjach i wystąpieniach

Wnioskowanie o populacji w oparciu o próbę niereprezentatywną, np. porównywanie osób homoseksualnych z grup przestępczych do heteroseksualnych studentów.
Źródło: Baker v. Wade, 106 Federal Rules Decisions 526 (N.D. Texas, 1985) Za: Gregory M. Herek,“Paul Cameron Bio and Fact Sheet”, http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_cameron_sheet.html#note9
Źródło: “New Danish study reviews mortality among married gays”, http://www.patheos.com/blogs/warrenthrockmorton/2008/11/13/new-danish-study-reviews-mortality-among-married-gays/

Błędne cytowanie swoich własnych prac, by nadać im większą wagę, opisywanie „posters” (plakatów) jako pełnego wystąpienia na konferencji Eastern Psychological Association.
Źródło: “Eastern Psychological Association’s Statement on Paul Cameron” Box Turtle Bulletin 11.04.2007 http://www.boxturtlebulletin.com/2007/04/11/288, dostęp 06.10.2016

Posługiwanie się nieprawdziwą historią o molestowaniu seksualnym w wystąpieniu publicznym
Źródło: Editorial. Lincoln Star (May 10, 1982), as quoted by Brown, Robert D.; Cole, James K. Letter to the Editor, Nebraska Medical Journal 70, no. 11 (November 1985): 410-414. Za: “Paul Cameron vs. Professional Ethics” Box Turtle Bulletin 21.03.2006, http://www.boxturtlebulletin.com/Articles/000,010.htm#Note02, dostęp 06.10.2016

Wnioskowanie o populacji na podstawie badań na zupełnie innej populacji. Przemawiając na konferencji w Episkopacie Polski w dniu 10.10.2016 r., Paul Cameron zaprezentował wyniki swojego badania liczby historii pojawiających się w Google News i tej podstawie wyciągnął wnioski na temat liczby wydarzeń w rzeczywistości. Dokładniej: Sprawdził jaki procent historii o molestowaniu seksualnym dzieci opisywał przypadek, w którym dziecko było molestowane przez osobę tej samej płci. Następnie na tej podstawie wnioskował o proporcjach we wszystkich przypadkach molestowania dzieci, które wydarzyły się w rzeczywistości.

Wnioskowanie o populacji na podstawie badań na zupełnie innej populacji. Na konferencji w siedzibie Episkopatu Polski w dniu 10.10.2016 r., Paul Cameron zaprezentował wyniki nowego badania. Analizował wiadomości pojawiające się w Google News. Sprawdzał, ile było wiadomości o molestowaniu seksualnym dzieci i  jaka część tych wiadomości opisywała molestowanie dziecka przez dorosłego tej samej płci. Na tej podstawie wyciągał wnioski o przypadkach molestowania seksualnego dzieci w rzeczywistości – o tym, jak dużo takich przestępstw popełniają osoby homoseksualne.

Tymczasem w wynikach badań naukowych wielokrotnie dowodzono, że proporcje liczby artykułów prasowych nie odwzorowują proporcji wydarzeń występujących w rzeczywistości. Co więcej – proporcje te będą różne w zależności od różnych czynników, nawet od tego, czy sięgamy po artykuły w prasie elektronicznej, czy drukowanej tych samych wydawców i tytułów gazet. Profesor psychologii na Princeton University Daniel Kahneman stwierdza w swojej książce, że nadreprezentacja pewnych wydarzeń w artykułach medialnych jest jedną z przyczyn tego, że wydają nam się częstsze niż są w rzeczywistości.

Źródło: Nagranie części wystąpienia zamieszczone na stronie internetowej Gazety Wyborczej
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,114871,20814875,w-episkopacie-konferencja-nt-homoseksualizmu-w-roli.html dostęp 10.10.2016
Źródło: “What drives media slant? Evidence from U.S. Daily Newspapers.” Gentzkov, M., Shapiro, J. Econometrica, Vol. 78, No. 1 (January, 2010), 35–71,
http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/biasmeas.pdf dostęp 11.10.2016
Źródło: “Stock Return and Financial Media Coverage Bias” Shengle Lin (2011), Harvard Business School, Berkeley http://www.haas.berkeley.edu/groups/finance/Lin_JobMktPaper.pdf  dostęp 11.10.2016
Źródło: “Shares, Pins, and Tweets. News readership from daily papers to social media” Marco Toledo Bastos (2014)
Journalism Studies Volume 16, 2015 – Issue 3 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2014.891857 dostęp 11.10.2016
Źródło: “Thinking, Fast and Slow” Daniel Kahneman, [ZA:] The Washington Post 23.11.2015 “You’re more likely to be fatally crushed by furniture than killed by a terrorist” https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/11/23/youre-more-likely-to-be-fatally-crushed-by-furniture-than-killed-by-a-terrorist/ dostęp 11.10.2016

 

Wyczerpującą krytykę metodologii badania, na której oparte są liczne publikacje Paula Camerona (wraz z opisem braku reprezentatywności próby, braku trafności pytań i tendencyjności oceny) znaleźć można na stronie Gregory M. Hereka, Department of Psychology University of California: http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_cameron_survey.html, dostęp: 06.10.2016

 

Opracowanie Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza