Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w swoim oświadczeniu jednoznacznie odpowiada się za formalizacją związków jednopłciowych i równością małżeńską.

Przedstawiamy  oświadczenie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych. To dla nas wszystkich niezwykle ważny dokument. Ekspercka organizacja zabiera głos w kwestii tęczowych rodzin, co – mamy nadzieję – będzie ważnym krokiem na drodze do pokonania panujących niestety w Polsce stereotypów i uprzedzeń.

Równość małżeńska powinna być zagwarantowana prawnie

PTS w swoim oświadczeniu podkreśla, jak ważna jest możliwość formalizacji związków par jednopłciowych. Szczególnie cieszy nas, że bardzo jednoznacznie opowiedziano się za równością małżeńską. W oświadczeniu czytamy:

„W naszej opinii wszystkie osoby, które pragną stworzyć i tworzą oddane, długoterminowe związki intymne, a znajdują się wśród nich także osoby LGBT, powinny mieć zagwarantowaną przez prawo możliwość zalegalizowania i ochrony tych relacji na równi z osobami tworzącymi związki różnopłciowe. Możliwość zawarcia związku partnerskiego czy małżeńskiego, wiążąca się z szeregiem korzyści o charakterze ekonomicznym i społecznym, ma istotne znaczenie dla zdrowia psychicznego człowieka”.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przypomniało także o prawach związanych z posiadaniem potomstwa i prawie osób LGBT+ do tworzenia rodzin, którym należy się pełna ochrona ze strony państwa:

„Do katalogu praw seksualnych należy (…) prawo do posiadania potomstwa oraz do rezygnacji z posiadania potomstwa. Wymaga podkreślenia, że ochrona związków i rodzin tworzonych przez osoby LGBT to także ochrona wychowywanych przez te rodziny dzieci. Wzywa do niej rezolucja UNICEFu z listopada 2014, zgodnie z którą wszystkie dzieci, bez względu na ich faktyczną lub postrzeganą orientację seksualną i tożsamość płciową oraz tożsamość seksualną i płciową ich rodziców mają prawo do bezpiecznego, zdrowego i wolnego od dyskryminacji dzieciństwa”.

Specjaliści powinni zwalczać dyskryminację

W oświadczeniu znajdziemy apel do specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przypomina, że mają oni do odegrania niezwykle istotną rolę:

„Specjaliści w obszarze zdrowia psychicznego powinni (…) szczególnie angażować się w zwalczanie dyskryminacji i wykluczenia osób LGBT, które leżą u podłoża przeżywanych przez nie trudności. Postulat ten dotyczy także dyskryminujących przepisów prawa. Brak rozpoznawania specyfiki związków jednopłciowych i rodzin nienormatywnych oraz brak adekwatnych dla ich potrzeb rozwiązań prawnych negatywnie wpływają na sytuację tworzących je osób”.

PTS zaapelował też do lekarzy, terapeutów, dziennikarzy i polityków:

„Związki osób biseksualnych i homoseksualnych podobnie jak zakładane przez nie rodziny, są w Polsce faktem. Uważamy, że konieczne jest umożliwienie formalizacji związków osób tej samej płci, zapewniając im tym samym ochronę prawną. Bez względu na rozstrzygnięcia legislacyjne apelujemy aby były one rozpoznawane i traktowane z uwzględnieniem ich specyfiki. (…)

Apelujemy również do osób odpowiedzialnych za kształtowanie obrazu związków osób biseksualnych i homoseksualnych w przestrzeni publicznej, a w szczególności dziennikarzy i polityków, aby kwestie z nimi związane przedstawiali bez uprzedzeń i z szacunkiem należnym każdemu człowiekowi”.