Oświadczenie w sprawie fałszywej grafiki

Od 27 marca rozpowszechniana jest grafika „KINDERGENDER”, podszywająca się pod materiał edukacyjny stworzony przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Stowarzyszenie nie jest jej autorem i nie głosi oraz nigdy nie głosiło przedstawionych w niej poglądów.

Oświadczenie w sprawie fałszywej grafiki w skrócie:

  • Od 27 marca rozpowszechniana jest grafika „KINDERGENDER”, podszywająca się pod materiał edukacyjny stworzony przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.
  • Stowarzyszenie nie jest jej autorem i nie głosi oraz nigdy nie głosiło przedstawionych w niej poglądów.
  • Obrazek przedstawia nieprawdziwą definicję wymyślonej – prawdopodobnie na potrzeby akcji dezinformacyjnej – tożsamości płciowej/orientacji seksualnej.
  • Autorzy grafiki, wykorzystując bezprawnie logotyp Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, sugerują, że promuje ono zaburzenia pedofilne jako tożsamość płciową lub orientację seksualną.
  • Rozpowszechnianie tej grafiki narusza dobra osobiste – a w szczególności dobre imię – naszego Stowarzyszenia.

Od pewnego czasu po sieci krąży grafika o “kindergender”, opatrzona naszym logo i dopiskiem “encyklopedia LGBT”. Dostaliśmy od Was sporo pytań, czy rzeczywiście podpisałyśmy i podpisaliśmy się pod czymś, co otwarcie popiera pedofilię.

Nie. Nie mamy z tą grafiką nic wspólnego.

Logo Miłości zostało wykorzystane bez naszej wiedzy do stworzenia “fejka”, służącego, sądząc po tym, jak szybko niesie się po sieci, większej kampanii dyskredytacji osób LGBT+ oraz dezinformacji.
Bezprawnie posługując się logo stowarzyszenia, grafika sugeruje, jakoby Stowarzyszenie było jej autorem i głosiło przedstawione w niej poglądy. Chcemy podkreślić to jeszcze raz – jest to nieprawda.

W skład społeczności osób LGBT+ wchodzą osoby o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych, jednak nigdy nie było i nigdy nie będzie wśród nas przyzwolenia na pedofilię, która jest parafilią – zaburzeniem preferencji seksualnych, a nie orientacją czy tożsamością. Zestawianie społeczności LGBT+ z pedofilią jest elementem prowadzonej od lat i przybierającej ostatnio na sile kampanii środowisk prawicowych, mającej na celu sianie nienawiści do osób niecis i niehetero oraz odebranie nam resztek praw.

Fałszywa grafika nie tylko uderza w społeczność LGBT+ jako całość, lecz także godzi w dobre imię Miłości oraz jej osób członkowskich.

Nie ma naszej zgody jako ekipy Miłości, ale też jako osób LGBT+ i osób sojuszniczych, na oczernianie nas i wykorzystywanie naszej identyfikacji wizualnej do szerzenia kłamstw. Dlatego też konsultujemy się z prawnikami i prawniczkami na temat możliwości dalszych działań.

Dodatkowo, na podstawie art. 24 § 1 kodeksu cywilnego, żądamy od osób rozpowszechniających grafikę „KINDERGENDER” jej bezzwłocznego usunięcia. Rozpowszechnianie tej grafiki narusza dobra osobiste, w szczególności zaś dobre imię naszego Stowarzyszenia.