Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przeciw kampanii nienawiści wobec osób LGBT+

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (PTS) już po raz czwarty zabiera głos w sprawie naszej społeczności.

 

Miłość Nie Wyklucza Polskie Towarzystwo Seksuologiczne LGBT

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ws. kampanii dezinformacji i ataków skierowanych wobec osób ze społeczności LGBT+ z dnia 6 IX 2019 roku.

 

Wobec zwiększającej się liczby ataków motywowanych homo- i transfobią, w tym fizycznych napaści na przedstawicieli społeczności LGBT+, ale też na osoby heteroseksualne, udzielające im wsparcia lub mylnie identyfikowane przez atakujących jako osoby LGBT+, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wyraża stanowczy sprzeciw wobec kampanii dezinformacji i nienawiści skierowanej wobec osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej i osób transpłciowych.

Apelujemy do wszystkich Członków Towarzystwa oraz wszystkich lekarzy, psychologów, psychoterapeutów i innych osób zajmujących się pomaganiem, a także osób mających wpływ na informowanie i edukowanie społeczeństwa o korygowanie fałszywych informacji na temat osób LGBT+ oraz o niesienie pomocy ofiarom homofobicznych i transfobicznych ataków.
Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi oświadczeniami Towarzystwa ws. sytuacji osób LGBT.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Warszawa, dnia 6 IX 2019 roku

Komentarz Miłość Nie Wyklucza

Skoordynowana kampania dezinformacji, oszczerstw i zwykłych kłamstw na temat osób LGBT+, prowadzona od początku tego roku przez prawicowe – w tym publiczne – media, ramię w ramię z politykami PiS, wysokimi urzędnikami państwowymi oraz wieloma hierarchami kościoła katolickiego nie kończy się na słowach. Nieustannie powtarzane komunikaty o rzekomym zagrożeniu mitycznych “tradycyjnych wartości”, czy “modelu rodziny” prowadzą do dehumanizacji osób LGBT+ (prezentowanych jako bliżej nieokreślona “ideologia”). Rośnie tym samym przyzwolenie na przemoc – zarówno werbalną, jak i fizyczną – wobec naszej społeczności. W efekcie organizacje LGBT+ notują coraz więcej przypadków napaści i pobić wobec osób, które albo należą do naszej społeczności, albo okazują jej wsparcie.

W takiej chwili niezwykle ważne są nie tylko głosy wsparcia, lecz również jednoznacznej krytyki propagandy nienawiści, prowadzonej przez osoby publiczne oraz dziennikarzy i dziennikarki, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność za edukację społeczną i prezentowanie rzetelnych informacji.

Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy uchwałę zarządu PTS, organizacji która już po raz kolejny nie uchyla się od tej odpowiedzialności i staje w obronie nauki i wiedzy tam, gdzie wciąż górę bierze bezwzględna przemoc i władza.

Przypominamy poprzednie oświadczenia PTS w sprawie sytuacji osób LGBT+ w Polsce.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych

PTS na temat związków i rodzicielstwa LGBT+

Cały tekst oświadczenia: tutaj

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

PTS przeciw homofobii

Cały tekst oświadczenia: tutaj

 

Stanowisko PTS ws sytuacji społecznej, zdrowotnej i prawnej osób transpłciowych

Osoby transpłciowe należą do grupy osób szczególnie narażonych na dyskryminację. Znajduje to wyraz, zarówno w bezpośrednich aktach agresji i odrzucenia, ale także w bardziej ukrytych formach takich jak podważający lub unieważniający ich tożsamość język lub brak wiedzy dotyczącej ich unikalnego doświadczenia i potrzeb wśród różnych grup profesjonalistów, a w szczególności tych zajmujących się pomaganiem i leczeniem oraz kształtujących język debaty publicznej.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wzywa więc wszystkich zainteresowanych, a w szczególności lekarzy, psychologów, seksuologów, pracowników służb publicznych oraz innych osób mających wpływ na publiczną debatę do kształtowania odpowiednich postaw wobec osób transpłciowych, opartych o rzetelną wiedzę i respektowanie praw człowieka.

Cały tekst oświadczenia: tutaj