Aplikuj | Prawo Nie Wyklucza

FAQ WYPEŁNIJ WNIOSEK

Nabór wniosków do Funduszu jest obecnie zamknięty.

Edycja wiosna 2024 przyjmowania wniosków do Funduszu trwała do 6 maja. O kolejnych edycjach będziemy informować w naszych mediach społecznościowych.
Cały czas możesz natomiast zapisać się na bezpłatne konsultacje prawne w sprawach osób transpłciowych.

 

 


Jeśli Twoja sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+, a Twoja sytuacja materialna nie pozwala Ci na samodzielne sfinansowanie profesjonalnej pomocy prawnej, możesz złożyć wniosek o wsparcie z Funduszu Prawo Nie Wyklucza.  Formularz jest aktywny w czasie naboru i znajdziesz go na dole strony. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, skontaktujemy Cię z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, a następnie pokryjemy ich honorarium i wszystkie inne koszta sprawy. Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami oraz regulaminem dostępnym tutaj.

>> Przejdź do wniosku <<

 


 

Fundusz Prawo Nie Wyklucza – FAQ

 

Czy każda osoba może otrzymać wsparcie z Funduszu?

Celem Funduszu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia prawnego osobom LGBT+ (albo działającym na rzecz osób LGBT+) znajdującym się w potrzebie, szczególnie osobom w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym kryterium przyznawania finansowania jest więc kryterium dochodowe – to dlatego prosimy o podanie informacji na ten temat w formularzu. Wniosek może natomiast złożyć każda osoba, której sprawa dotyczy ochrony praw osób LGBT+. Jeśli finansowanie nie zostanie przyznane i tak pomożemy poprzez przekazanie kontaktu do prawnika lub prawniczki, którzy specjalizują się w sprawach danego typu.

Z jaką sprawą mogę zgłosić się o wsparcie Funduszu?

Fundusz Prawo Nie Wyklucza działa w celu ochrony i poprawy sytuacji prawnej osób LGBT+. O wsparcie finansowe można więc zgłosić się z każdą sprawą administracyjną, sądowo-administracyjną, cywilną lub karną, dotyczącą ochrony praw osób LGBT+. Przykładowo, może być to sprawa o sądowe ustalenie płci, o transkrypcję aktu stanu cywilnego, o przestępstwo motywowane uprzedzeniami, o dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Co oznacza warunek znajdowania się w “trudnej sytuacji materialnej”?

Trudna sytuacja materialna to sytuacja, w której osoba nie może samodzielnie ponieść kosztów pomocy prawnej profesjonalnego prawnika lub prawniczki w danej sprawie, bez narażenia się na znaczny uszczerbek majątkowy lub znaczne trudności w zapewnieniu codziennego utrzymania. Nie ustalamy konkretnego progu dochodowego, bo sytuacje bywają bardzo różne i do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, w toku rozpatrywania wniosku.

Czy każda osoba spełniająca kryterium trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie?

Niestety, nie możemy tego zagwarantować, mimo że bardzo byśmy chcieli! Budżet Funduszu nie jest nieograniczony i możemy pomóc tylko w takiej ilości spraw, na jaką wystarczą zgromadzone przez Fundusz środki finansowe na daną edycję. 

Z tego względu poza kryterium dochodowym w każdej sprawie Rada Konsultacyjna Funduszu podejmuje indywidualną decyzję o przyznaniu pomocy, kierując się też stopniem indywidualnej krzywdy osoby wnioskującej, stanem finansów Funduszu oraz innymi uzasadnionymi przesłankami.

 

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Podstawową formą pomocy ze strony Funduszu jest całościowe sfinansowanie wszelkich kosztów postępowania sądowego, w tym wynagrodzenia prawnika lub prawniczki, do uzyskania prawomocnego wyroku sądu II instancji. W sytuacjach szczególnych możliwe jest jednak przyznanie finansowania częściowego – na zasadach ustalonych wówczas indywidualnie z osobą wnioskującą, albo pomocy prawnej pro bono.

Czy jeśli postępowanie w mojej sprawie już jest w toku, również mogę aplikować o finansowanie?

Tak. Bardzo istotne jest, aby zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie sprawy w formularzu oraz aby do wniosku dołączyć wówczas kopię związanych ze sprawą dokumentów – zwłaszcza wydanych już w sprawie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, a także złożonych już pism.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej możliwe jest również ubieganie się o refundację już poniesionych w sprawie kosztów. Prosimy wówczas o dołączenie do wniosku także dokumentów potwierdzających te koszty.

Jak długo będę czekać na odpowiedź w sprawie wniosku?

W ciągu tygodnia od złożenia wniosku otrzymasz od nas informację czy jest kompletny czy też wymaga uzupełnienia.  

Rada konsultacyjna wyda natomiast decyzję w sprawie Twojego wniosku w terminie wynikającym z harmonogramu każdej edycji.

 

Co, jeśli nie składałxm deklaracji PIT, bo nie pracuję?

Jeśli jesteś osobą niepracującą, pozostającą na utrzymaniu rodziny lub osoby bliskiej, do wniosku powinnxś dołączyć deklarację PIT osoby, która zapewnia Ci źródło utrzymania (ze wskazaniem ile osób liczy Wasze gospodarstwo domowe). Jeśli nie jest to możliwe (na przykład dlatego, że osoby najbliższe nie wiedzą o Twojej orientacji lub tożsamości), opisz we wniosku te szczególne okoliczności. Skontaktujemy się wówczas z Tobą w celu ustalenia sposobu działania.

Czy jeśli potrzebuję tylko porady prawnej, również mogę zwrócić się do Funduszu?

Jeśli jesteś osobą transpłciową, rodzicem osoby transpłciowiej lub Twoja sprawa z innych względów dotyczy tożsamości płciowej, a jednocześnie potrzebujesz tylko porady prawnej, możesz zapisać się tutaj na bezpłatne konsultacje prawne on-line, finansowane przez Fundusz. We innych sprawach obecnie Fundusz nie udziela porad prawnych i nie świadczy pomocy prawnej bezpośrednio. 

Z każdą sprawą dotyczącą ochrony praw osób LGBT+ możesz jednak aplikować o wsparcie do Funduszu. Jeśli otrzymasz decyzję o jego przyznaniu, wówczas skontaktujemy Cię z prawnikiem lub prawniczką, którzy będą prowadzić Twoją sprawę, a których honorarium zostanie pokryte przez Fundusz.

Jeśli decyzja w sprawie wsparcia Funduszu będzie negatywna, wówczas i tak zaproponujemy kontakt z zaufanym prawnikiem lub prawniczką, specjalizującymi się w takich sprawach jak Twoja. Będziesz musiałx pokryć jednak koszt świadczonej przez nich pomocy prawnej samodzielnie.

Czy jeśli nie otrzymałxm wsparcia w ramach tej edycji mogę aplikować ponownie?

Tak! Zachęcamy do aplikowania ponownie, nawet w tej samej sprawie i nawet jeśli Twoja sytuacja finansowa nie uległa zmianie. Ponieważ jednym z kryteriów przyznawania finansowania jest też budżet Funduszu przeznaczony na wsparcie w ramach danej edycji, jeśli nie wystarczyło go na pomoc w Twojej sprawie teraz, może wystarczy następnym razem. 

 

 

 


Nabór wniosków jest obecnie zamknięty.

 

 


Fundusz jest prowadzony przez: