Informacja prasowa o badaniu postaw Polek i Polaków wobec równości małżenskiej

Według nowego badania sondażowego, przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, na przestrzeni ostatnich trzech lat znacząco spadła w Polsce liczba przeciwników prawa do zawierania przez pary osób tej samej płci związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych.

 

Według nowego badania sondażowego, przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, na przestrzeni ostatnich trzech lat znacząco spadła w Polsce liczba przeciwników prawa do zawierania przez pary osób tej samej płci związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAPI w kwietniu 2018 roku przez Danae sp. z.o.o. na reprezentatywnej próbie 1010 Polek i Polaków powyżej 15 roku życia. Pytano przede wszystkim o poparcie dla różnych metod formalizacji związków jednopłciowych. Co ważne, tak samo sformułowane pytanie zadano w badaniu Postawy wobec równości małżeńskiej w Polsce, zrealizowanym przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w maju 2015 roku. Dzięki identycznemu sformułowaniu pytania i zastosowaniu identycznej metody doboru próby uzyskano w pełni porównywalne wyniki.

W najnowszej edycji badania poparcie dla prawa do zawarcia przez parę jednopłciową związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego wyniosło 31,5%. To mniej niż w roku 2015, kiedy za przyznaniem takiego prawa opowiedziało się 37% respondentów i respondentek.

Natomiast liczba zwolenników i zwolenniczek przyznania parom jednopłciowym prawa do zawierania małżeństw cywilnych utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie. W 2015 roku odsetek ten wyniósł 29%, w roku 2018 – 28%.

Znacząco spadła liczba przeciwników formalizacji związków jednopłciowych. O ile w roku 2015 przeciwko prawu do zawierania związków partnerskich opowiedziało się 52% badanych, o tyle w roku 2018 było to 47,2%. Odsetek przeciwników i przeciwniczek małżeństw spadł aż o 10 punktów procentowych z 61% do 50,5%.

 

 

 

 

W ostatnich trzech latach klimat polityczny zdecydowanie nie sprzyjał społeczności LGBT+ w Polsce – mówi Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. – Państwo zupełnie zamknęło się na nasze postulaty, odmawia dialogu w sprawie równości małżeńskiej czy choćby działań antydyskryminacyjnych. Dowodem jest tu choćby fakt, że w 2016 roku odrzucono wniosek o wpisanie do kodeksu karnego takich przesłanek przestępstw z nienawiści jak orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Jednak mimo wrogiej postawy państwa i narastającego przyzwolenia dla homofobii w życiu publicznym ubywa osób sprzeciwiających się równości małżeńskiej.

Między kolejnymi edycjami badania wzrósł odsetek osób, wybierających opcję „trudno powiedzieć”. Obecnie ponad jedna piąta Polek i Polaków unika deklaracji w kwestii związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych.

To spodziewany wynik – podkreśla Sobecki. – Ludzie uważają, że przy obecnym układzie sił politycznych w parlamencie nie ma szans na wprowadzenie równości małżeńskiej, nie chcą więc deklarować poparcia, bo nie wierzą, że to coś zmieni. Wiele osób wybiera wariant „trudno powiedzieć”. Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby było inaczej, niemniej spadek liczby twardych przeciwników zdecydowanie traktujemy jako dobrą wiadomość. Polki i Polacy, którzy w chwili obecnej nie mają zdania w kwestii związków partnerskich lub małżeństw jednopłciowych to potencjalni partnerzy w dialogu ze społecznością LGBT+ i być może nasi przyszli sojusznicy. Najważniejsze, że obóz sprzeciwiający się równości topnieje, i to mimo niezwykle sprzyjającej mu koniunktury politycznej.

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zbadało też opinie elektoratu poszczególnych partii w kwestii prawa par jednopłciowych do zawierania związków partnerskich lub małżeństw cywilnych. Największym poparciem związki partnerskie cieszą się wśród wyborców i wyborczyń Nowoczesnej (68,3%), SLD (61,3%) oraz Platformy Obywatelskiej (54,5%), najniższym natomiast wśród wyborców i wyborczyń Kukiz ’15 (40%) oraz PiS (23,4%). Spośród osób, które zadeklarowały, że nie wezmą udziału w wyborach zaledwie 12,6% opowiada się za związkami partnerskimi.

 

 

Rozkład odpowiedzi w przypadku małżeństw jednopłciowych jest niezwykle podobny. Popiera je 66% wyborców i wyborczyń .Nowoczesnej, 53,1% wyborców i wyborczyń SLD oraz 45,5% wyborców i wyborczyń PO. W elektoracie Kukiz ’15 małżeństwa jednopłciowe cieszą się poparciem 38,2% osób, w elektoracie PSL – 30,4% natomiast w elektoracie PiS 21,6%. Tylko 12,2% osób deklarujących, że nie weźmie udziału w wyborach jest za małżeństwami jednopłciowymi.

Pełne podsumowanie badań dostępne jest na stronie mnw.org.pl/rownosc-malzenska-2018

Kontakt dla mediów

Hubert Sobecki

Współprzewodniczący

+48 500 740 029

[email protected] 

 

Wiktoria Beczek

Członkini zarządu

+48 603 508 041

[email protected]

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Jej celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową zgodnie z przekonaniem, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich, każda rodzina ma prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku, a miłość nie wyklucza – po prostu!

Więcej informacji: https://mnw.org.pl/o-nas