Informacja prasowa: Deklaracja Kongresu LGBT+

Rekordowa liczba grup i organizacji LGBT+ podpisała się pod wspólnym stanowiskiem na Kongresie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

W dniach 30-31 marca 2019 w Warszawie odbył się Kongres LGBT+ zorganizowany przez  Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza przy wsparciu ILGA Europe. W Kongresie wzięło udział 27 grup i organizacji z całej Polski, działających na rzecz osób LGBT+. Przyjęto wspólną Deklarację, w której wskazano najważniejsze potrzeby społeczności LGBT+ oraz zaproponowano konkretne rozwiązania prawne, które na te potrzeby odpowiadają.

Zaniedbania w zakresie równych praw osób LGBT+ w Polsce są ogromne. Nasz kraj nie dorasta do standardów państw Unii Europejskiej, czego potwierdzeniem jest choćby fakt, że w ostatnim rankingu ILGA Europe, sporządzonym w roku 2018, Polska zajęła przedostatnie, 27 miejsce. Nie mamy żadnych rozwiązań formalizujących związki osób tej samej płci, co mogłoby zapewnić bezpieczeństwo im oraz, co istotne, dzieciom wychowywanym w takich związkach. Proces uzgodnienia płci dla osób transpłciowych jest żmudny i skomplikowany – ustawa o uzgodnieniu płci, przyjęta jeszcze przez parlament poprzedniej kadencji, została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. W polskim Kodeksie karnym, wśród przesłanek przestępstw z nienawiści, nie wymieniono orientacji seksualnej ani tożsamości płciowej, choć w 2017 roku Polska przyjęła rekomendację Rady Praw Człowieka ONZ, by Kodeks znowelizować.

Nie można też pominąć przyzwolenia na homofobiczne wypowiedzi ze strony polityków, publicystów, urzędników, działaczy tzw. prorodzinnych organizacji pozarządowych czy przedstawicieli episkopatu. Od czasu podpisania przez Rafała Trzaskowskiego Warszawskiej Deklaracji LGBT+ mamy do czynienia z nasileniem się takiego dyskursu i próbą rozpętania prawdziwej nagonki przeciwko naszej społeczności.

W publicznej debacie zupełnie pomijany jest głos społeczeństwa, które pod wieloma względami jest przychylne społeczności LGBT+. Świadczą o tym chociażby wyniki niedawnego ogólnopolskiego sondażu, przeprowadzonego przez Oko.press. Wynika z niego, że 56 procent osób popiera wprowadzenie związków partnerskich dla par jednopłciowych, a 41 procent popiera prawo do małżeństw.

Najwyższy czas, aby państwo polskie zaczęło przestrzegać europejskich standardów – mówi Ola Kaczorek, osoba współprzewodnicząca Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. – Społeczność LGBT+ potrzebuje konkretnych rozwiązań prawnych, które zapewnią nam bezpieczeństwo i równość. Społeczeństwo jest gotowe na taką debatę. Jednak zamiast tego część polityków próbuje szczuć przeciwko osobom LGBT+ licząc, że w ten sposób zaskarbią sobie sympatię wyborców. Jako społeczność LGBT+ zdecydowanie się temu przeciwstawiamy. Mamy już gotowe pierwsze projekty ustaw, których przyjęcia zamierzamy się wspólnie domagać. Zamierzamy rozmawiać rzetelnie o konkretnych rozwiązaniach ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, które do takiej rozmowy dorosły.

Deklaracja Kongresu LGBT+

W Kongresie LGBT+, zorganizowanym w dniach 30-31 marca 2019 roku w Warszawie wzięło udział 27 grup i organizacji z całej Polski. Przyjęta została wspólna Deklaracja, wskazująca na sześć obszarów, w których należy wprowadzić zmiany prawne.

Rodzina. Deklaracja postuluje wprowadzenie równości małżeńskiej, zakładającej, że związek małżeński może zostać zawarty przez dwie osoby różnej lub tej samej płci. Dziecko ma prawo do bycia adoptowanym przez małżonków – bez względu na ich płeć. Równolegle do instytucji małżeństwa funkcjonuje instytucja związku partnerskiego, dostępnego dla par tej samej i różnej płci.

Uzgodnienie płci. Wprowadzenie ustawy o uzgodnieniu płci, przewidującej szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną umożliwiającą uzgodnienie płci dla osób, których tożsamość płciowa jest niezgodna z ich płcią metrykalną, od ukończenia 16 roku życia.

Bezpieczeństwo. Uwzględnienie w Kodeksie karnym definicji przestępstw z nienawiści, w tym popełnionych ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe. Przestępstwa takie byłyby ścigane z urzędu, a kary surowsze niż kary za porównywalne przestępstwa popełnione bez motywacji opartej na uprzedzeniach.

Równe traktowanie. Ochrona prawna przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, obejmująca wszystkie obszary wskazane w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Te obszary to: zabezpieczenie społeczne, usługi (w tym usługi mieszkaniowe), rzeczy, nabywanie praw lub energii, opieka zdrowotna, oświata i szkolnictwo wyższe, zatrudnienie.

Zdrowie. Wprowadzenie zakazu tzw. praktyk konwersyjnych oraz ich promowania. Zapewnienie ze środków publicznych zabiegów medycznych związanych z uzgodnieniem płci.

Edukacja. Wpisanie do podstawy programowej treści związanych z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe oraz przeciwdziałaniem przemocy motywowanej uprzedzeniami. Oprócz tego w podstawie powinny znaleźć się treści pozwalające na przekazywanie wiedzy o orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych.

Krok milowy dla społeczności LGBT+

Część rozwiązań prawnych, pozwalających zaspokoić potrzeby wskazane w tych sześciu obszarach, została już przygotowana przez doświadczonych prawników zajmujących się m.in. kwestiami z zakresu praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego i prawa rodzinnego. Zamierzamy kontynuować prace nad kolejnymi rozwiązaniami, współpracując z ekspertami i ekspertkami.

Deklaracja Kongresu LGBT+ to krok milowy dla naszej społeczności – mówi Ola Kaczorek, osoba współprzewodnicząca Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. – Rekordowa liczba organizacji i grup podpisała się pod wspólnym stanowiskiem, zobowiązując się do współpracy i solidarnego pomagania sobie w dążeniu do realizacji tej wizji. Zyskaliśmy i zyskałyśmy nową nadzieję, że w Polsce wreszcie dokonają się dla nas pozytywne zmiany. Że Polska stanie się krajem, z którego nie będziemy musieli i musiały wyjeżdżać, żeby bezpiecznie i godnie żyć.

 

Pełna treść deklaracji dostępna jest na stronie: mnw.org.pl/kongreslgbt

 

Kontakt dla mediów

Ola Kaczorek

Osoba współprzewodnicząca

+48 509 228 59

[email protected]

Powiązane newsy:

Strategia Wprowadzenia Równości Małżeńskiej: https://mnw.org.pl/tematy/strategia/

MNW: Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+. Odpowiedź na przemówienie prezesa PiS: https://mnw.org.pl/press/kaczynski-odpowiedz/

Informacje o Deklaracji LGBT+: https://mnw.org.pl/warszawska-deklaracja-lgbt/

Polonez Równości: https://mnw.org.pl/polonezrownosci/

1%: https://mnw.org.pl/1procent/

 

O Stowarzyszeniu

 Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Jej celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową zgodnie z przekonaniem, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich, każda rodzina ma prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku, a miłość nie wyklucza – po prostu!

Więcej informacji na oficjalnej stronie Stowarzyszenia: https://mnw.org.pl