Połowa Polaków za małżeństwami dla tęczowych rodzin. Raport z badań “Jesteśmy rodziną”

56% Polek i Polaków uważa, że osoby tej samej płci powinny móc wziąć ślub, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. Za jest 75% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 37% wyborców Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie ponad 1/4 z nas nie wie, czy tęczowe rodziny żyją w Polsce, a prawie 1/5 uważa, że ich nie ma.

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza opublikowało dziś raport „Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBT+?”. To podsumowanie ogólnopolskich badań ilościowych na grupie reprezentatywnej Polek i Polaków w wieku 18-65 lat oraz kolejny element kampanii „Jesteśmy rodziną”, w której Stowarzyszenie oddaje głos tęczowym rodzinom, żyjącym dziś w Polsce.

 

Temat rodzicielstwa par tej samej płci jest od lat wykorzystywany jako straszak przez prawicowych polityków i hierarchów Kościoła katolickiego, którzy nieodpowiedzialnie oczerniają rodziny, które już dziś żyją w Polscemówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Celem kampanii „Jesteśmy rodziną” jest pokazanie prawdziwych ludzi, matek i ich dzieci, które pomimo kłamstw i ignorancji władzy, układają swoje życie i wychowują dzieci w naszym kraju.

Według danych CBOS z września 2021 roku zaledwie 16% ankietowanych zgadza się na umożliwienie parom osób tej samej płci adopcji dzieci. Można zatem domniemywać, że Polki i Polacy gremialnie nie akceptują tęczowych rodzin. Jednak, jak zauważają autorzy Raportu, jak każde badania ilościowe, badania CBOS nie dostarczają odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”. Dlaczego Polki i Polacy nie popierają idei adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? I czy w ogóle wiedzą, że pary tej samej płci już teraz wychowują dzieci w Polsce?

Kwestia rodzicielstwa osób LGBT+, w Polsce najczęściej formułowana w postaci pytania o prawo do adopcji, nie doczekała się nigdy rzetelnej dyskusji – komentuje Ola Kaczorek, osoba współprzewodnicząca Miłość Nie Wyklucza. Dlatego zapytaliśmy nie o abstrakty, ale o konkretne sytuacje, z którymi mierzą się rodzice tej samej płci w Polsce. Wyniki są zaskakujące.

 

Wiele twarzy polskiej rodziny

56% badanych uważa, że osoby tej samej płci powinny móc wziąć ślub, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom – np. aby uniknąć zabrania do domu dziecka, kiedy umrze rodzic biologiczny. Przeciwnego zdania jest 29% ankietowanych.

Poparcie dla małżeństw jest olbrzymie w elektoratach partii opozycyjnych – Lewica 88%, Koalicja Obywatelska 75%, a Polska 2050 70%. Jednak, co zaskakujące,  w partiach prawicowych sięga ponad 1/3 – 37% w elektoracie Zjednoczonej Prawicy i 33% w przypadku Konfederacji.

64% badanych uważa, że „biologiczny rodzic wychowujący dziecko wspólnie z partnerem lub partnerką tej samej płci jest rodziną”. Przeciwnego zdania jest 27% ankietowanych.

71% badanych zgadza się ze stwierdzeniem „dobry rodzic to taki, który zapewnia dziecku miłość, bezpieczeństwo i wsparcie. Płeć czy orientacja seksualna nie mają znaczenia”. Nie zgadza się z nim 19% ankietowanych.

Zdecydowana większość badanych zgodziła się także, że rodziną są pary różnej płci żyjące bez ślubu, zarówno te wychowujące dzieci, jak i bezdzietne oraz konfiguracje takie jak mama i babcia wspólnie wychowujące dziecko.

 

Tęczowe, nieznane, akceptowalne

W dalszej części badania, ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące stricte tęczowych rodzin i osób LGBT+ w ogóle. Większość badanych deklaruje akceptację oraz obawy związane z brakiem wiedzy na temat tęczowego rodzicielstwa.

W ogromnej większości za priorytet w wychowaniu dziecka osoby badane uznały bliskość emocjonalną (94%), uznając również, że „rodzina to miłość, troska i szacunek, a nie to, kto ją tworzy” (86%). Ponad 2/3 (71%) uznała „płeć i orientację seksualną za mniej ważne od miłości, bezpieczeństwa i wsparcia ze strony rodzica”.

Ponad 1/4 Polaków i Polek (28%) nie wie, czy tęczowe rodziny żyją w Polsce, a prawie 1/5 (18%) uważa, że ich nie ma.

Ponad połowa badanych sądzi, że tęczowe rodziny od dawna bez problemu funkcjonują w krajach zachodnich (59%), uważając zarazem, że konsekwencje wychowania dzieci przez pary tej samej płci nie są znane (58%). Jednocześnie połowa badanych jest zdania, że badania naukowe potwierdziły brak różnic między rodzicielstwem par tej samej i różnej płci (50%), a 1/4 nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie (25%).

Ponad trzy czwarte (77%) społeczeństwa jest przekonana, że dzieci wychowywane w tęczowych rodzinach są narażone na drwiny ze strony rówieśników i otoczenia. Tyle samo (76%) uważa, że społeczeństwo powinno chronić dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe przed prześladowaniami ze strony otoczenia. Sądzi tak 70% wyborców i wyborczyń Zjednoczonej Prawicy, 89% Koalicji Obywatelskiej, 83% Polski 2050, 84% Lewicy i 70% Konfederacji.

Jednocześnie prawie połowa badanych jest zdania, że geje i lesbijki mogą być rodzicami (48%). Ponad 1/3 (37%) jest przeciwnego zdania.

Możemy wnioskować, że w kwestii osób LGBT+ i tęczowych rodzin, niezwykle trudno zachować słownictwo, które nie wywoływałoby bezpośrednich skojarzeń z językiem politycznej nagonki czy ogólniej jakiegoś sporu, a nie po prostu ludzi, żyjących w Polsce – mówi Sobecki. Można powiedzieć, że już samo użycie słów „gej” i „lesbijka” zmienia optykę badanych z „rodzinnej” na „ideologiczną”, co odbija się na wynikach.

 

Tęczowe rodziny na billboardach w 27 miastach

15 grudnia w 27 miastach w Polsce na plakatach i billboardach pojawią się tęczowe rodziny składające świąteczne życzenia.

To pary mam z dziećmi, które wzięły udział w naszej kampanii i opowiedziały swoje historie w filmach – wyjaśnia Kaczorek. Badania pokazują, że dla połowy naszego społeczeństwa odkrycie samego istnienia tęczowych rodzin może być ważne. To działanie edukacyjne, ale również głos sprzeciwu wobec nagonki prowadzonej przez władze przeciw nam i naszym rodzinom.

Polska pozostaje jednym z 6 ostatnich krajów Unii Europejskiej, które nie pozwalają parom tej samej płci na formalizację związku w jakikolwiek sposób – ani poprzez pełną równość małżeńską, ani częściowo, poprzez związki partnerskie. W przypadku tęczowych rodzin, czyli par osób tej samej płci wychowujących dzieci, skutkuje to zarówno codziennymi trudnościami w kontaktach z urzędami i instytucjami, jak i najbardziej tragicznymi sytuacjami, gdy dziecko zostaje uznane za sierotę w momencie śmierci rodzica biologicznego.

Pełen tekst raportu znajduje się tutaj.

Filmy prezentujące 5 tęczowych rodzin żyjących w Polsce można znaleźć na stronie kampanii “Jesteśmy rodziną”.

Raport opiera się na danych z badania ilościowego na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków n=1002 w wieku 18-65 lat przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku metodą CAWI przez ABR Sesta na zlecenie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Badania są częścią kampanii “Jesteśmy rodziną” realizowanej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

Kontakt:

Hubert Sobecki

Współprzewodniczący

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

[email protected]

+48 501 647 563

Karolina Rogaska

Media Relations

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

[email protected]

+48 504 013 404

 

>> Pobierz informację prasową w PDF

>> Pobierz media pack