Prawo Nie Wyklucza – Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza rusza z funduszem na pomoc prawną dla osób LGBT+

  • Fundusz Prawo Nie Wyklucza będzie pokrywał koszty pomocy prawnej dla osób LGBT+ w trudniej sytuacji materialnej oraz organizował tę pomoc, umożliwiając kontakt z prawnikiem lub prawniczką specjalizującymi się w ochronie praw osób LGBT+ 
  • W Radzie Funduszu zasiadają: prof. Monika Płatek, adw. Olga Ziegler, prof. Jakub Urbanik i prof. Mirosław Wyrzykowski 
  • Projekt otrzymał już wsparcie szwajcarskiej organizacji Network Gay Leadership. 
  • 16 grudnia 2020 ruszyła otwarta zbiórka na Fundusz na stronie www.mnw.org.pl/prawo 

[Pobierz PDF]

Polska jest najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Wszechobecna w przestrzeni publicznej mowa nienawiści, przestępstwa motywowane uprzedzeniami, konieczność pozwania rodziców, żeby uzgodnić płeć, brak równości małżeńskiej i jakichkolwiek praw dla tęczowych rodzin – to tylko przykłady problemów, z którymi osoby LGBT+ muszą mierzyć się każdego dnia. 

W obliczu trwającej nagonki na osoby LGBT+ i braku woli politycznej do przeprowadzenia niezbędnych zmian prawnych, wzrasta znaczenie orzecznictwa sądowego i ochrony, którą sądy mogą zapewniać. Coraz więcej osób LGBT+ potrzebuje pomocy prawnej. Jednak nie każda osoba wie gdzie jej szukać i nie każda może sobie na nią pozwolić. 

Niemal każda sprawa wnoszona przez osoby LGBT+ do sądu jest w Polsce precedensowa – nie mamy przepisów chroniących nas w świetle prawa, dlatego o każdą drobną rzecz musimy toczyć batalię, a pojedynczy wyrok potrafi wpłynąć na kolejne orzeczenia w podobnych sprawach. Uzgodnienie płci, ochrona naszych dzieci, przydzielenie im jako obywatelom Polski numeru PESEL – to wszystko kosztuje i wymaga pomocy prawników. Nie każda osoba może sobie na to pozwolić, a przecież powinna – mówi Ola Kaczorek, osoba współprzewodnicząca stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Stąd pomysł stworzenia funduszu Prawo Nie Wyklucza. Profesjonalna pomoc prawna w życiowych sprawach nie powinna być luksusem dostępnym tylko nielicznym. Łączenie osób potrzebujących takiej pomocy z siecią prawników i prawniczek specjalizujących się w ochronie praw osób LGBT+ maksymalizuje szanse na pozytywne orzecznictwo.

To, co wyróżnia fundusz Prawo Nie Wyklucza w stosunku do poradni prawnych i innych istniejących form wsparcia prawnego, to jego zakres i sposób działania. Sam fundusz nie udziela porad prawnych pro bono, ale finansuje i organizuje pomoc prawną w sprawach administracyjnych i sądowych świadczoną przez prawnika lub prawniczkę specjalizujących się w ochronie praw osób LGBT+ oraz pomoc na cały przebieg postępowania dwuinstancyjnego, obejmującą zarówno koszta sądowe, jak i wynagrodzenie pełnomocnika lub pełnomocniczki. 

Prawo jest naszą tarczą

Ostatnie miesiące pokazały, jak bardzo ważna jest fachowa pomoc prawna, kiedy nasze prawa – i tak bardzo ograniczone – są nieustannie łamane – komentuje prof. Jakub Urbanik, przewodniczący Rady Konsultacyjnej funduszu. Wolontaryjne i pełne poświęcenia zaangażowanie środowisk prawniczych niestety już nie wystarcza jako stała odpowiedź na zmasowane ataki. Dlatego postanowiliśmy radzić sobie z tym problemem, tworząc rodzaj kliniki prawa LGBT+.

Fundusz będzie działał w oparciu o ciągły nabór wniosków. Każda osoba w trudnej sytuacji materialnej będzie mogła złożyć wniosek o finansowanie i organizację pomocy prawnej w jej sprawie, dotyczącej ochrony praw osób LGBT+. Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego będzie więc kryterium dochodowe. W toku procesu oceny wniosków będzie też brany pod uwagę przedmiot sprawy – stopień indywidualnej krzywdy oraz możliwość przeprowadzenia w danej sprawie postępowania strategicznego, czyli postępowania mającego na celu osiągnięcie precedensowego orzeczenia, zwiększającego ochronę praw osób LGBT+.

Chcemy pomagać tym z naszej społeczności, którzy nie są w stanie pokryć kosztów reprezentacji prawnej, ale też zachęcać prawników i prawniczki, by specjalizowali się w „tęczowych” sprawach. Dla pierwszych to konkretna pomoc prawa, dla drugich – godziwa zapłata za ciężką, odpowiedzialną pracę – dodaje prof. Urbanik.

 

Rada Konsultacyjna będzie wspierać Prawo Nie Wyklucza merytorycznie, m.in. w procesie oceny wniosków o przyznanie finansowania. Zasiądą w niej:

prof. Monika Płatek
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Zakładu Kryminologii, związana z Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka i prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej [PSEP], wieloletnia ekspertka z zakresu prawa karnego, praw człowieka i praw kobiet Sejmu, OBWE ODIHR, Rady Europy, UE.

adw. Olga Ziegler
Adwokatka, starsza prawniczka w zespole nieruchomości kancelarii Dentons Europe, Liderka sieci GLOW Europe w Dentons, zaangażowana w prawną pomoc probono udzielaną organizacjom LGBTQ+, członkini zespołu Tęczowych Adwokatów (powstałego po zdarzeniach 7 sierpnia).

prof. Mirosław Wyrzykowski

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Wiceprzewodniczący Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) Rady Europy, były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Praw Człowieka na tym Wydziale.

prof. Jakub Urbanik – przewodniczący Rady
Historyk prawa zajmujący się świadomością prawną w starożytności oraz tradycją prawną małżeństwa i rodziny w przeszłości i w czasach nowożytnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry prawa rzymskiego i antycznego, aktywista prawny, uczestnik kilku litygacji strategicznych z zakresu praw LGBT+.

 

Prof. Urbanik podkreśla: Wraz z Miłość Nie Wyklucza będziemy szukać doświadczonych prawników i prawniczek dla potrzebujących pomocy, ułatwiając kontakt między jednymi i drugimi, i stymulując powstawanie eksperckiego kręgu Prawa LGBT+. Prawo jest naszą tarczą, bo prawo nie wyklucza.

 

Fundusz otrzymał już wsparcie szwajcarskiej organizacji Network Gay Leadership. Aby sfinansować rok działania, Fundusz potrzebuje zabezpieczyć na ten cel 250 tys. zł. Otwarta zbiórka, w ramach której każda osoba może przekazać wybraną kwotę na cele Funduszu, właśnie ruszyła.

Osoby chętne wesprzeć cel zbiórki mogą zrobić to, wpłacając darowiznę na stronie mnw.org.pl/prawo lub przelewem bankowym na konto funduszu:

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa

Bank BNP Paribas

92 1600 1462 1019 9046 5000 0002

IBAN: PL92 1600 1462 1019 9046 5000 0002

BIC/SWIFT: PPABPLPK

tytuł: fundusz PNW

 

Angielska wersja strony: mnw.org.pl/law 

 

Kontakt:

prof. Jakub Urbanik
Rada Konsultacyjna funduszu
[email protected]
+48 604 954 646

Ola Kaczorek
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
[email protected]
+48 501 647 589

Adw. Olga Ziegler
Rada Konsultacyjna funduszu
[email protected]
+48 517 122 643

Biuro funduszu
Prawo Nie Wyklucza
[email protected]
+48 512 724 773


Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Współtwórcy Niezniszczalnej Tęczy na placu Zbawiciela, filmu dokumentalnego Artykuł osiemnasty, Warszawskiej Deklaracji LGBT+ podpisanej przez prezydenta Trzaskowskiego oraz trzech projektów ustaw o związkach partnerskich i pierwszej polskiej ustawy o równości małżeńskiej.
Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich, a każda rodzina ma prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku, bo miłość nie wyklucza – po prostu!
Więcej informacji na oficjalnej stronie stowarzyszenia: mnw.org.pl