Małżeństwa dla wszystkich

Małżeństwa dla wszystkich

Projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji był odpowiedzią na brak skonsolidowanych działań rzeczniczych, lobbystycznych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do instytucji małżeństwa. Brak rozwiązań ustawowych w tym zakresie jest przejawem dyskryminacji z uwagi na orientację psychoseksualną, prowadzącej do wykluczenia osób LGBT+.

W wyniku projektu


Projekt był realizowany od lutego 2015 do marca 2016 roku przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z funduszy EOG.