Obrona, ochrona, opowieść (2022–2024)

Obrona, ochrona, opowieść (2022–2024)

Obrona, ochrona, opowieść. LGBT+ przeciw dezinformacji (11.2022–01.2024)

Cel strategiczny projektu to przygotowanie społeczności LGBT+ w Polsce na czas wyborów parlamentarnych w 2023 r. oraz możliwe towarzyszące im masowe działania dezinformacyjne i agresywną kampanię wyborczą. Opierając się na niezwykle trudnych doświadczeniach związanych ze skoordynowaną na przestrzeni trzech kolejnych kampanii wyborczych nagonką na osoby LGBT+ w latach 2019–2020, której kulminacją było niesławne stwierdzenie Andrzeja Dudy „LGBT to nie ludzie, to ideologia”, chcemy przygotować infrastrukturalne i merytoryczne zaplecze dla własnej komunikacji w okresie nadchodzących wyborów.

Komunikację tę definiujemy dwutorowo jako:

  • przeciwdziałanie dezinformacji poprzez fact-checking, analizę programów politycznych i wypowiedzi kandydatek oraz
  • stworzenie pozytywnej narracji, budującej poczucie sprawczości, odpowiedzialności obywatelskiej i nadziei wśród osób LGBT+ i ich sojuszników.

Trzy filary projektu – działanie grup zadaniowych na poziomie regionalnym, wkład ekspercki i infrastruktura oraz kampania społeczna oparta na wiedzy – służą realizacji celów taktycznych: 

  • przygotowaniu lokalnych aktywistów i aktywistek do wspólnej pracy na poziomie regionalnym,
  • uruchomienie systemu wczesnego wykrywania i reagowania na nowe kampanie „anty-LGBT” oraz
  • zadbanie o obecność rzetelnej i niepolaryzującej narracji na temat praw osób LGBT+ w okresie wyborów.

Główną bazą działań komunikacyjnych w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu była strona ocoimchodzi.pl, na której opublikowaliśmy analizy języka i treści deklaracji poszczególnych partii politycznych na temat praw osób LGBT+ oraz debunki przykładów dezinformacji powielanych w trakcie kampanii wyborczej. Najpopularniejsze posty i filmy wideo publikowane w mediach społecznościowych osiągnęły zasięgi przekraczające 100 tys. osób.

 

 


 

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl