Orientuj się! Pakiet edukacyjny dla szkół średnich

Orientuj się! Pakiet edukacyjny dla szkół średnich

Od maja 2017 roku realizujemy projekt edukacyjny poświęcony kwestiom osób LGBT+ adresowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli ze szkół średnich.

W pakiecie znajdą się podstawowe informacje na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej oraz praktyczne porady o tym, jak reagować na sytuacje dyskryminacji w szkole i gdzie szukać wsparcia. Naszym priorytetem jest zaangażowanie młodych osób w prace, aby jak najlepiej dostosować formę, treść i sposób dystrybucji materiałów do potrzeb odbiorców i odbiorczyń. W ramach projektu:

  • organizujemy spotkania z młodzieżą, na których zbieramy informacje o tym skąd czerpią one informacje i jakiej wiedzy najbardziej im brakuje,
  • opublikowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych w formie papierowej i elektronicznej, który dostarczymy do zainteresowanych osób oraz udostępnimy w internecie,
  • rozwijamy stronę internetową, na której umieszczamy najważniejsze odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież,
  • przygotowujemy materiały wideo, które umieścimy w internecie oraz zadbamy o promocję pakietu w mediach, z których korzysta młodzież.

Projekt wspierają:

Kultura Równości
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Grupa Ponton
Pracownia Różnorodności
Prowincja Równości
Queerowy Maj
Queer.pl
Grupa Stonewall
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej


Projekt został sfinansowany z programu grantowego Planet Romeo Foundation skierowanego do organizacji i grup, wspierających społeczność LGBTI.