Rozwój Stowarzyszenia

Rozwój Stowarzyszenia

Okres od października 2016 do grudnia 2018 roku to czas budowy i rozwoju kluczowych zasobów Stowarzyszenia.

Rozwijamy wolontariat, stworzyliśmy strategię pozyskiwania funduszy skupioną na wsparciu społeczności oraz sojuszników i sojuszniczek LGBT+, zacieśniamy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podnosimy jakość działań edukacyjnych i rzeczniczych. Inwestujemy w bezpieczeństwo naszego stowarzyszenia i danych, którymi operujemy. Wszystko to możliwe jest dzięki dwóm grantom instytucjonalnym, które otrzymaliśmy od Fundacji Batorego w okresie od października 2016 do grudnia 2018 roku.


Działania te zostały sfinansowane w ramach programu Fundacji Batorego Demokracja w Działaniu w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.