Rekordowe poparcie dla równości małżeńskiej w sondażu OKO.press!

Badanie przeprowadzone przez IPSOS wykazało, że 41 procent ankietowanych opowiada się za przyznaniem parom jednopłciowym prawa do zawierania małżeństw cywilnych. 56 procent osób poparło wprowadzenie w Polsce związków partnerskich.

Co więcej zanotowano wzrost względem poprzedniego sondażu przeprowadzanego przy użyciu tych samych narzędzi badawczych. W 2017 roku poparcie dla związków wynosiło 52 procent a dla małżeństw jednopłciowych 38 procent.

Ze względu na metodologię wyniki różnią się nieco od tych uzyskanych w ogólnopolskim badaniu, które przeprowadziliśmy w 2018 roku jako Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza przy współpracy Danae – Badania Ewaluacje Szkolenia. O ile w sondażach Oko.press respondenci i respondentki mają do wyboru jedynie opcje „Tak” lub „Nie”, o tyle w naszych badaniach, prowadzonych od 2015 roku, stosujemy bardziej rozbudowaną skalę, co może przekładać się na wyniki.

Poparcie dla równości małżeńskiej zadeklarowało w 2018 roku 28 procent badanych, a dla związków partnerskich 31,5 procenta. Zanotowaliśmy natomiast zdecydowany spadek przeciwników obu tych rozwiązań względem roku 2015.

Niezależnie od różnic metodologicznych, obydwa badania pokazują, że zwolennicy formalizacji związków jednopłciowych są silnie reprezentowani w elektoratach takich partii, jak Wiosna Biedronia, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD Lewica Razem i Platforma Obywatelska. Co nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w partyjnych programach (tak, Grzegorzu Schetyno, o tobie mowa!). Miejmy nadzieję, że rekordowy wynik uzyskany przez Oko.press da politykom do myślenia!

Dziękujemy Oko.press za trzymanie ręki na pulsie i ciągłe zainteresowanie tematem równości małżeńskiej!

Źródło: Oko.press