Uchwały “przeciwko ideologii LGBT” – uchwały przeciwko równości i godności

Ponad 60 miast, gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich opowiedziało się "przeciwko ideologii LGBT". Czyli tak naprawdę przeciwko równemu traktowaniu i godności osób o orientacji innej niż heteroseksualna

Zacznijmy od fragmentu autentycznej uchwały przyjętej niedawno przez jedną z polskich gmin. Zamieniliśmy w nim tylko jeden mały fragmencik – cała reszta została przepisana słowo w słowo.

Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy bronić naszej wspólnoty samorządowej! Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy – zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich – nie będzie ingerować w prywatną sferę życia polskich rodzin. Nie damy narzucić sobie “wyolbrzymianych problemów” i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia równości wszystkich ludzi.

Jak się zapewne domyślacie “podmianka” nastąpiła na samym końcu. Jest to bowiem jedna z przeszło 60 uchwał “przeciwko ideologii LGBT”, przyjętych ostatnio w Polsce. Zamiast “równości wszystkich ludzi” samorządowcy wpisali “straszliwy” czteroliterowy skrót. Gdzie indziej dodali też słowo “homopropaganda”, powtórzyli kłamstwa o “seksualizacji polskich dzieci”.

W istocie jednak zamiana, na którą sobie pozwoliliśmy, nie wpływa na sens uchwały. Samorządowcy z gminy, której nazwy nie chcemy tu podawać, jasno zadeklarowali bowiem, że nie wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Że nie wszystkim należy się godność. W imię “wielowiekowej kultury” otwartym tekstem poparli dyskryminację.

Ile przyjęto już uchwał?

W Polsce jest 2477 gmin i 380 powiatów – z czego ponad 60 przyjęło w ostatnim czasie różnego rodzaju uchwały “przeciwko ideologii LGBT+”. Mówiąc inaczej, 2 procent samorządów pragnie uważać się za “strefy wolne od LGBT”. (Opieramy się tu na analizie przygotowanej przez Paulinę Pająk, której bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami tą wiedzą).

Publikujemy tutaj listę wyżej wymienionych samorządów, sporządzoną na podstawie informacji zawartych w Biuletynach Informacji Publicznej. Zastrzegamy, że lista ta może nie być wyczerpująca, gdyż BIP-y nie zawsze są aktualizowane na bieżąco.

Do 30 września 2019 roku uchwały, deklaracje i stanowiska przyjęły:

  • 24 gminy: Istebna (2.09), Jordanów (30.05), Klwów (17.06), Końskowola (26.06), m. Kraśnik (30.05), Ksawerów (29.05), Lipinki (12.04), Łososina Dolna (31.05), Mełgiew (27.03), Niebylec (25.09), Nowa Dęba (26.07), Ostrów Lubelski (27.03), m. Przemyśl (26.08), m. Puławy (30.05), Serniki (21.06), m. Stary Sącz (30.09), Szerzyny (4.06), m. Świdnik (28.03), Trzebieszów (18.06), Tuchów (29.05), Tuszów Narodowy (29.03), Urzędów (28.03), Wilkołaz (30.04), Zakrzówek (8.05), Zarzecze (25.07)
  • 18 powiatów: białostocki (25.04), bielski (30.09), jarosławski (27.06), kielecki (23.08), kolbuszowski (22.08), krasnostawski (15.04), kraśnicki (29.05), leski (26.04), lubaczowski (6.06), lubelski (31.05), mielecki (14.06), puławski (29.05), świdnicki (26.03), radzyński (28.05), rycki (30.04), tarnowski (30.04), włoszczowski (16.09), zamojski (26.06), m. Zamość (26.08)
  • 4 województwa: lubelskie (25.04), małopolskie (29.04), podkarpackie (27.05), świętokrzyskie (dwukrotnie: 19.06 i 26.08)
  • 17 samorządów przyjęło tzw. „Kartę Praw Rodzin”, przygotowaną przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: miasto (na prawach powiatu) Biała Podlaska, miasto Dębica, powiat dębicki, powiat łańcucki, powiat łowicki, miasto Mielec, powiat opoczyński, miasto Przasnysz, powiat przasnyski, powiat przysuski, miasto i gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, powiat rawski, gmina Stary Sącz, powiat wieluński, miasto Wieluń.

 

Razem daje to 63 podmioty – gminy, miasta i województwa. Trzeba przy tym pamiętać, że w niektórych samorządach podjęto próbę wprowadzenia podobnych uchwał, ale zakończyły się one niepowodzeniem.

 

Ideologia LGBT+ nie istnieje. Są tylko osoby, domagające się równości. Osoby, które nie chcą być traktowane jako gorsze tylko i wyłącznie ze względu na swoją wrodzoną orientację seksualną. Osoby, które pragną takiego życia, jakim mogą cieszyć się społeczności LGBT+ w dziesiątkach krajów Europy, gdzie równość jest dla władz publicznych sprawą absolutnie oczywistą.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przeciwko uchwałom

W lipcu tego roku Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przygotowało ekspertyzę prawną, z której jednoznacznie wynika, że uchwały te są niezgodne z przepisami, w tym z Konstytucją, a wojewodowie powinni zaskarżać je do sądów.

Ekspertyza wskazuje, że uchwały przeciwko osobom LGBT+ naruszają w szczególności przepisy Konstytucji: art. 7 mówiący o tym, że władze publiczne (w tym samorządowe) mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa oraz art. 32, zakazujący dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest też niedopuszczalna w świetle wiążącej dla Polski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.