Wszyscy są wobec prawa równi

Tekst wystąpienia Agaty Urbanik, przedstawicielki Miłość nie wyklucza, która wczoraj wieczorem na zaproszenie Razem wzięła udział w wydarzeniu Czytamy Konstytucję (ze zrozumieniem) przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, odczytując Artykuł 32.

Artykuł 32. Konstytucji RP

Ustęp 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Ustęp 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Konstytucja mówi, że mamy prawo do równego traktowania. Ale czy jest ono przestrzegane? Absolutnie nie! Pary jednopłciowe są w świetle prawa dla siebie osobami obcymi. Nierówne traktowanie widać najbardziej w razie choroby czy nieszczęścia, ale równości nie mamy także na co dzień.

Nie możemy zawierać małżeństw, nie możemy być wspólnie rodzicami dzieci, nie mamy gwarancji otrzymania informacji o partnerze lub partnerce w szpitalach czy sądach, nie możemy objąć partnera lub partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym, nie możemy nawet przyjąć nawzajem swoich nazwisk.

Takich codziennych problemów można wymieniać dziesiątki, jeśli nie setki. Nierówność jest także codziennością osób niepełnosprawnych, osób ubogich, kobiet, seniorów czy osób bezdomnych. Artykuł 32 to fikcja. Nigdy nie był przestrzegany!

W Sejmie wielokrotnie powtarzano, że związki par jednopłciowych są jałowe, że jesteśmy niepożytecznymi obywatelkami i obywatelami. Jak widać jesteśmy bardzo pożyteczni! Odczytujemy Konstytucję i próbujemy namówić władze do jej przestrzegania.

Na tym polega demokracja – jesteśmy różni, ale zawsze równi. I władza ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, by żadna osoba nie była dyskryminowana w życiu politycznym, społecznym czy gospodarczym.

Równe prawa, wspólna sprawa!

Prof. Monika Płatek skomentowała artykuł 18 Konstytucji, który jej zdaniem nie stoi na przeszkodzie wprowadzenia równości małżeńskiej.

Konstytucję czytali także między innymi prof. Monika Płatek, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Anna Dryjańska, działaczka na rzecz praw kobiet, Małgorzata Aulejtner z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Dominik Pucek z Partii Zieloni, Maciej Konieczny z Partii Razem.