Wybory samorządowe 2018. Poznaj postulaty Miłość Nie Wyklucza

Miłość Nie Wyklucza przed wyborami samorządowymi rozmawia z trzema warszawskimi komitetami wyborczymi. Konsultujemy programy w części dotyczącej działań na rzecz społeczności LGBT+, zgodnie z opracowanym przez nas Programem LGBT+ dla Warszawy.

Pierwszy komitet wyborczy w Warszawie, KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa (Partia Razem, Partia Zieloni, Inicjatywa Polska i Wolne Miasto Warszawa) zobowiązał się właśnie się do realizacji programu samorządowego dla osób LGBT+ opracowanego przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

Do jego najważniejszych punktów należą konkretne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa osób LGBT+ w przestrzeni publicznej i w szkołach – system interwencji kryzysowej, obejmujący monitorowanie i zapobieganie przemocy oraz wsparcie osób LGBT+ doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami (hostel interwencyjny, infolinia, statystyki przestępstw prowadzone przez instytucje miejskie, program “Latarnik” w szkołach). Zgodnie z naszym programem, Warszawa stałaby się miastem przyjaznym nieheteroseksualnym mieszkańcom i mieszkankom, dzięki miejskiemu centrum społeczności LGBT+, wydarzeniom LGBT+ współfinansowanym i obejmowanym  patronatami przez miasto i wprowadzeniem do szkół edukacji antydyskryminacyjnej.

Rozmowy z porozumieniem wyborczym KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa rozpoczęły się już w maju. Po konsultacjach zainicjowanych i prowadzonych przez Miłość Nie Wyklucza, do których dołączyły również organizacje Lambda Warszawa i Fundacja Trans-Fuzja, komitet 29 sierpnia 2018 r. przyjął na siebie  zobowiązanie wyborcze: Warszawską Kartę LGBT+.

– Przed wyborami prowadzimy rozmowy z komitetami reprezentującymi wystarczająco szerokie spektrum polityczne, aby zwiększyć szanse na to, że już po wyborach będziemy mieć z kim rozmawiać o wdrożeniu naszych postulatów – wyjaśnia Oktawiusz Chrzanowski z Miłość Nie Wyklucza.

Przełomowe wybory 2018

Wybory samorządowe 2018 roku są przełomowe dla społeczności LGBT+. Po raz pierwszy w historii elektorat słyszy nie tylko o coming outach kandydatów czy kandydatek, ale o konkretnych obietnicach wyborczych. Osoby LGBT+ będą mogły rozważyć głosowanie na dane ugrupowanie w oparciu o rozwiązania skierowane bezpośrednio do nich, również jako osób LGBT+.

Już dziś wiemy, że przynajmniej 3 komitety wyborcze startujące w Warszawie, umieszczą w swoich programach propozycje skierowane bezpośrednio do naszej społeczności. Wiemy też, że przedstawiciele i przedstawicielki organizacji LGBT+ kandydują do władz samorządowych w wielu innych miastach . Liczymy na to, że ich obecność przełoży się na jasne deklaracje dotyczące społeczności w programach wyborczych ich komitetów.

– Pomoc w formułowaniu programów wyborczych oferujemy kandydatom ze wszystkich miast i miejscowości. Jesteśmy gotowi i gotowe służyć naszą wiedzą i doświadczeniem ugrupowaniom i komitetom z całego kraju. Jako organizacja rzecznicza, działająca na rzecz osób LGBT+, rozmawiamy ze wszystkimi ugrupowaniami, które chcą rozmawiać z nami i dostarczamy propozycje realnych, sprawdzonych rozwiązań skierowanych do społeczności LGBT+ – mówi Oktawiusz Chrzanowski.

Więcej informacji  na stronie: https://mnw.org.pl/program_samorzadowy_dla_lgbt/