1 procent na Miłość

1 procent na Miłość

Udostępnij: Share on FacebookTweet about this on Twitter

Przekazując nam 1% swojego podatku umożliwicie nam realizację zaplanowanych działań na rzecz osób LGBT+ i par jednopłciowych w Polsce.

Ponieważ traktujemy Wasze wsparcie jako wyraz zaufania, chcemy zadbać o jak największą przejrzystość, jakość i spójność działań. Dlatego odpowiadamy na pytanie: 1% na miłość, czyli na co?

W 2017 roku chcemy skupić się na pięciu kluczowych obszarach działalności, które odpowiadają naszemu celowi strategicznemu – wprowadzeniu równości małżeńskiej w Polsce. Te obszary to: prawo, edukacja, budowanie społeczności LGBT+ oraz lobbing i badania społeczne. Poniżej poznasz także zobowiązanie, jakie bierzemy na siebie.

Chcesz przekazać nam 1% podatku, ale nie wiesz jak? Dowiedz się!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 25 listopada 2016 roku. Pamiętaj, nasz KRS to 0000485267.

Chcemy pomóc polskim parom jednopłciowym w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Opierając się na Waszych doświadczeniach, nasz zespół prawny:

 • zgromadzi informacje o przypadkach trudności na jakie natrafiają polskie pary jednopłciowe
 • przygotuje zestaw wzorów umów notarialnych, które pary mogą podpisywać w Polsce już teraz oraz opatrzy je merytorycznym komentarzem, informującym o ich efektach i realnym wpływie na codzienne życie,
 • ułoży zestaw aktualnych porad prawnych dla par, chcących sformalizować swój związek za granicą.

Wierzymy, że edukacja i dostęp do rzetelnych informacji jest kluczem do zmiany sytuacji osób LGBT+ w Polsce. Dlatego nasza grupa redakcyjna:

 • przygotuje pakiet edukacyjno-pomocowy przeznaczony dla nauczycieli, młodzieży szkolnej, rodziców i wszystkich osób, potrzebujących podstawowych informacji o kwestiach związanych z osobami LGBT+, zawierający m.in. informacje o tym, jak reagować na niebezpieczne sytuacje i gdzie szukać wsparcia,
 • zaktualizuje i przygotuje dodruk publikacji „Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących”, która trafi do organizacji, instytucji i osób prywatnych w całym kraju,
 • będzie kontynuować pozyskiwanie kolejnych sojuszników i sojuszniczek – osób, które pomogą dotrzeć z naszym przekazem do jak największego grona odbiorców i odbiorczyń,
 • zadba o łatwą i nieodpłatną dostępność wszystkich przygotowanych materiałów w internecie.

Budowanie silnej, solidarnej i dobrze skomunikowanej społeczności osób i sojuszników LGBT+ jest jednym z naszych celów strategicznych. Właśnie dlatego:

 • nawiążemy lub zacieśnimy współpracę z organizacjami LGBT+ z całej Polski – zwłaszcza z grupami nieformalnymi w mniejszych miastach – oferując im wsparcie merytoryczne i logistyczne, aby mogły sprawniej działać na rzecz swoich lokalnych społeczności,
 • zorganizujemy lub pomożemy zorganizować spotkanie ze społecznością LGBT+ w kilku miastach w Polsce, aby poznać ich potrzeby, codzienne problemy i wymienić się doświadczeniem i wiedzą,
 • weźmiemy udział w Paradzie i Marszach Równości oraz zorganizujemy wydarzenia towarzyszące, promujące idee małżeństw dla wszystkich i równego traktowania osób LGBT+,
 • będziemy gromadzić i nagłaśniać historie polskich par jednopłciowych, które pomogą nam lepiej zrozumieć obecną sytuację i zadbać o obecność tematu równości małżeńskiej w mediach.

Nawet w trudnej sytuacji politycznej można prowadzić działania lobbingowe na rzecz równego traktowania par jednopłciowych i osób LGBT+. Dlatego nasza grupa lobbingowa:

 • będzie prowadzić monitoring orzecznictwa krajowego i międzynarodowego w sprawach istotnych z perspektywy LGBT+,
 • będzie monitorować prace parlamentu, przygotowując aktualne raporty o działalności parlamentarzystów i parlamentarzystek oraz komisji sejmowych w sprawach dotyczących osób LGBT+,
 • będzie reagować i interweniować w przypadku pojawienia się regulacji godzących w równe prawa osób LGBT+,
 • zadba o edukację środowisk prawniczych, przygotowując i rozpowszechniając materiały informacyjne i edukacyjne,
 • przygotuje raporty-cienie dla organizacji międzynarodowych, monitorujących i opiniujących sytuację osób LGBT+ w Polsce.

Chcemy, aby nasze działania odpowiadały na aktualną sytuację społeczną w Polsce. Wymaga to regularnego gromadzenia wiedzy. To zadanie naszego zespołu badawczego, który:

 • przeprowadzi kolejną edycję badań postaw społecznych wobec równości małżeńskiej i innych form regulacji prawnych dla par jednopłciowych,
 • zrealizuje pionierskie badania postaw wyborczych osób ze społeczności LGBT+ w Polsce,
 • przygotuje innowacyjne narzędzie do gromadzenia i analizy danych zebranych w badaniach społecznych w kwestiach istotnych dla społeczności LGBT+.

Jak przekazać 1%

Możesz nam przekazać 1% podatku, niezależnie od tego, czy rozliczasz się jako osoba indywidualna, wspólnie z żoną lub mężem, czy prowadzisz działalność gospodarczą.

To proste: w formularzu PIT wpisz w odpowiedniej rubryce numer KRS Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza:

KRS 0000485267

Wyślij zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego i… gotowe!

Koniecznie powiedz o tym swojej księgowej lub księgowemu. W przekazaniu 1% pomoże Ci nasz program do wypełniania e-pitów. Oczywiście możesz też skorzystać z innych programów lub wypełnić swój PIT ręcznie.

Jeśli Twój 1 procent trafił już do innej organizacji, wciąż możesz wesprzeć nasze działania, przekazując darowiznę lub ustawiając stałe zlecenie przelewu na rzecz Miłość Nie Wyklucza. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Nasze zobowiązanie

Od ponad siedmiu lat pracujemy na rzecz par jednopłciowych i całej społeczności LGBT+ w Polsce. Wspierając Miłość Nie Wyklucza nie tylko pomagasz słusznej idei, lecz również współuczestniczysz w dobrze zaplanowanych i profesjonalnie przeprowadzonych działaniach.

Dlatego zobowiązujemy się do:

 • regularnego, rzetelnego informowania o wszystkich realizowanych działaniach za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych: Facebooka i Instagramu,
 • udostępniania przejrzystych raportów finansowych na naszej stronie internetowej,
 • odpowiadania na Wasze pytania i czerpania z Waszej wiedzy i pomysłów – bo bez Was, nie byłoby Miłości, która nie Wyklucza.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy? Przeczytaj podsumowanie naszych działań za 2016 rok.

Pokaż poparcie

Namów znajomych do przekazania 1 procenta. Jak? Wyślij im link do tej strony. Pobierz pasek z poparciem i doklej go na dole zdjęcia profilowego na FB.

 

 

 

Dziękujemy Ci za zainteresowanie, zaangażowanie i zaufanie!

Wasze wsparcie zapewnia nam ciągłość działania na rzecz bardziej otwartej i różnorodnej Polski.