O nas

O nas

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

  • Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich.
  • Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku.
  • Wierzymy, że miłość nie wyklucza.

Istniejemy od 2009 r. (najpierw jako grupa nieformalna), zrzeszamy osoby, pragnące działać na rzecz równego traktowania osób LGBT+, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do małżeństwa. Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce, współpracując zarówno z organizacjami LGBT+, jak i wszystkimi osobami i grupami, którym bliskie są idee równości.


 

Poznaj nasz Zespół.

Dowiedz się, co chcemy osiągnąć i jakimi wartościami się kierujemy.

Przeczytaj nasz statut i sprawozdania.

Dowiedz się więcej o naszych projektach.

Skontaktuj się z nami.

Nasze wartości

Równość
Kierujemy się zasadą równego traktowania, która odnosi się zarówno do głównego celu Stowarzyszenia – wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce – jak i relacji wewnętrznych między osobami członkowskimi.
Jakość
Działamy w sposób przemyślany i profesjonalny. Realizujemy pomysłów i plany w najlepszy możliwy sposób.
Frajda
Czerpiemy satysfakcję z działania i świętujemy sukcesy. Robimy to, co daje nam radość i utrzymuje zaangażowanie.
Szacunek
Szanujemy wszystkie osoby członkowskie i wolontariackie Stowarzyszenia, innych organizacji i całą społeczność LGBT+, jak również osoby, które są adresatami naszych działań.
Partnerstwo
Współpracujemy ze wszystkimi chętnymi osobami i podmiotami na zasadach twórczej wymiany i wzajemnego wsparcia.