O nas

O nas

  Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Naszym celem jest umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.

  • Wierzymy, że pełna równość to małżeństwa dla wszystkich.
  • Wierzymy, że wszystkie rodziny mają prawo do szczęścia, bezpieczeństwa i szacunku.
  • Wierzymy, że miłość nie wyklucza.

  Istniejemy od 2009 r. (najpierw jako grupa nieformalna), zrzeszamy osoby, pragnące działać na rzecz równego traktowania osób LGBT+, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do małżeństwa. Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy w całej Polsce, współpracując zarówno z organizacjami LGBT+, jak i wszystkimi osobami i grupami, którym bliskie są idee równości.

  Nasze cele

  • Wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o pełnej równości małżeńskiej, rozumianej jako prawo do zawarcia małżeństwa przez wszystkie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.
  • Edukacja społeczna i promocja idei równości małżeńskiej oraz równego traktowania osób LGBT+.
  • Wspieranie i wzmacnianie społeczności LGBT+ (osób nieheteronormatywnych i transpłciowych) oraz ich sojuszniczek i sojuszników w Polsce.
  • Budowanie społeczności sojuszników równości zrzeszającej osoby publiczne, organizacje pozarządowe i ugrupowania polityczne.
  • Prowadzenie działań w całym kraju, dzięki aktywnej współpracy ze wszystkimi organizacjami LGBT+ w Polsce oraz wspieraniu inicjatyw lokalnych.
  • Prowadzenie monitoringu i lobbingu politycznego oraz angażowanie społeczności LGBT+ jako świadomego, aktywnego elektoratu.
  • Monitorowanie orzecznictwa krajowego i europejskiego w zakresie przepisów dotyczących osób LGBT+ ze szczególnym naciskiem na sytuację par tej samej płci.
  • Gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie narzędzi prawnych, przygotowujących wprowadzenie przepisów o równości małżeńskiej do polskiego prawa.

  Nasze wartości

  Równość
  Kierujemy się zasadą równego traktowania, która odnosi się zarówno do głównego celu Stowarzyszenia – wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce – jak i relacji wewnętrznych między osobami członkowskimi.
  Jakość
  Działamy w sposób przemyślany i profesjonalny. Realizujemy pomysłów i plany w najlepszy możliwy sposób.
  Frajda
  Czerpiemy satysfakcję z działania i świętujemy sukcesy. Robimy to, co daje nam radość i utrzymuje zaangażowanie.
  Szacunek
  Szanujemy wszystkie osoby członkowskie i wolontariackie Stowarzyszenia, innych organizacji i całą społeczność LGBT+, jak również osoby, które są adresatami naszych działań.
  Partnerstwo
  Współpracujemy ze wszystkimi chętnymi osobami i podmiotami na zasadach twórczej wymiany i wzajemnego wsparcia.

   

  Statut i sprawozdania

  Przejrzystość działań i regularna sprawozdawczość są dla nas niezwykle ważne. Dlatego regularnie publikujemy dokumenty podsumowujące działalność merytoryczną oraz rozliczenia finansowe naszego stowarzyszenia.

  Statut

  Statut Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

  Sprawozdania

  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2016 rok [PDF]
  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2015 rok [PDF]
  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2014 rok [PDF]
  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2013 rok [PDF]


  Zespół

  Zarząd

  Hubert Sobecki
  +48 500 740 029
  prezes
  [email protected]
  Aleksandra Muzińska
  +48505023804
  członkini zarządu
  [email protected]
  Wiktoria Beczek
  osoba członkowska
  [email protected]
  Aleksandra Boczkowska
  osoba członkowska
  [email protected]
  Oktawiusz Chrzanowski
  osoba członkowska
  [email protected]

   

  Komisja rewizyjna

  Krzysztof Marczewski
  osoba członkowska
  Agata Urbanik
  przewodnicząca
  [email protected]
  Sławek Wodzyński
  osoba członkowska

   

  Osoby członkowskie

  Aneta Dekowska
  Jan Dzierzgowski
  Maciej Gąsiu Gośniowski
  Dominik Kuc
  członek wspierający
  Anna Mazurczak
  członkini wspierająca
  Agnieszka Mulak
  Rościsław Peresłucha
  Bartosz Staszewski
  Marianna Wybieralska

   

  Nasze projekty

  Małżeństwa dla wszystkich

  Projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji był odpowiedzią na brak skonsolidowanych działań rzeczniczych, lobbystycznych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do instytucji małżeństwa. Brak rozwiązań ustawowych w tym zakresie jest przejawem dyskryminacji z uwagi na orientację psychoseksualną, prowadzącej do wykluczenia osób LGBT+. W wyniku projektu

  Projekt był realizowany od lutego 2015 do marca 2016 roku przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z funduszy EOG.

   

   

  Rozwój Stowarzyszenia

  Okres od października 2016 do sierpnia 2017 roku to czas budowy i rozwoju kluczowych zasobów Stowarzyszenia. Rozwijamy wolontariat, tworzymy strategię pozyskiwania funduszy skupioną na wsparciu społeczności oraz sojuszników i sojuszniczek społeczności LGBT+, zacieśniamy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podnosimy jakość działań edukacyjnych i rzeczniczych. Działania te zostały sfinansowane w ramach programu Fundacji Batorego Demokracja w Działaniu w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.

   

  Orientuj się! Pakiet edukacyjny dla szkół średnich

  Od maja do października 2017 roku realizujemy projekt edukacyjny poświęcony kwestiom osób LGBT+ adresowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli ze szkół średnich. W pakiecie znajdą się podstawowe informacje na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej oraz praktyczne porady o tym, jak reagować na sytuacje dyskryminacji w szkole i gdzie szukać wsparcia. Naszym priorytetem jest zaangażowanie młodych osób w prace, aby jak najlepiej dostosować formę, treść i sposób dystrybucji materiałów do potrzeb odbiorców i odbiorczyń. W ramach projektu:

  • organizujemy spotkania z młodzieżą, na których zbieramy informacje o tym skąd czerpią one informacje i jakiej wiedzy najbardziej im brakuje,
  • opublikowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych w formie papierowej i elektronicznej, który dostarczymy do zainteresowanych osób oraz udostępnimy w internecie,
  • rozwijamy stronę internetową, na której umieszczamy najważniejsze odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież,
  • przygotowujemy materiały wideo, które umieścimy w internecie oraz zadbamy o promocję pakietu w mediach, z których korzysta młodzież.

  Projekt wspierają:

  Kultura Równości
  Stowarzyszenie Lambda Warszawa
  Grupa Ponton
  Pracownia Różnorodności
  Prowincja Równości
  Queerowy Maj
  Queer.pl
  Grupa Stonewall
  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

   

  Projekt został sfinansowany z programu grantowego Planet Romeo Foundation skierowanego do organizacji i grup, wspierających społeczność LGBTI.

   

   

  Kontakt

  Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
  ul. Kolejowa 47A/69
  01–210 Warszawa
  [email protected]

  KRS: 0000485267 | REGON: 147146362 | NIP: 5272712763

  Bank BGŻ BNP Paribas
  61 2030 0045 1110 0000 0357 3360