Ocena wyzwań życia codziennego rodzin osób LGBT+. Raport z badań

Projekt Jesteśmy Rodziną!, 2021

Pobierz

Projekt R.I.S.E. powstał ze wspólnej potrzeby doprowadzenia do faktycznego uznania rodzin osób LGBT+ w systemach prawnych Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski poprzez promowanie różnorodności i podnoszenie poziomu akceptacji społecznej dla tych rodzin.

Celem projektu jest także umożliwienie pełnego korzystania z praw do poszanowania życia rodzinnego i swobody przemieszczania się w granicach UE poprzez podniesienie świadomości wpływu obecnych przepisów prawa na warunki społeczno-ekonomiczne i jakość życia par osób tej samej płci.

Zwiększanie świadomości i włączanie społeczne tęczowych rodzin w Europie (Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe, R.I.S.E.) to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).