Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej do 2025 roku

Pobierz

Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016-2025

Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce do 2025 r. to dokument skierowany do wszystkich osób,organizacji i instytucji, które wspierają ideę zrównania osób LGBT+ w prawie do zawierania małżeństwa i pragną prowadzić skuteczne działania na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Dokument jest wynikiem prac Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza prowadzonych w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi […]

Strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce do 2025 r. to dokument skierowany do wszystkich osób,organizacji i instytucji, które wspierają ideę zrównania osób LGBT+ w prawie do zawierania małżeństwa i pragną prowadzić skuteczne działania na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce.

Dokument jest wynikiem prac Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza prowadzonych w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce. Jako pierwsza organizacja rzecznicza zajmująca się tematem równości małżeńskiej w Polsce, Miłość Nie Wyklucza przyjmuje na siebie zadanie facylitacji i koordynacji procesu wdrożenia Strategii, na drodze solidarnej współpracy ze wszystkimi sojusznikami sprawy.

Strategia zakłada jeden główny cel, zdefiniowany jako trwałe wprowadzenie ustawy o równości małżeńskiej. W toku prowadzonego dialogu strategicznego, analizy badań i diagnozy sytuacji uzgodniono, że wprowadzenie równości małżeńskiej w Polsce jest uwarunkowane zbudowaniem woli politycznej, zwiększeniem poparcia społecznego dla równości małżeńskiej oraz zwiększeniem potencjału organizacji LGBT+.

Strategia będzie wdrażana przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, sojusznicze organizacje LGBT+ oraz inne podmioty wspierające ideę równości małżeńskiej w Polsce.

Strategia została opracowana w ramach projektu „Równość Małżeńska dla Wszystkich” Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, realizowanego w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.