Zalecenia na temat prawnego uznania związków i rodzicielstwa osób tej samej płci, dla Unii Europejskiej, Bułgarii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji

Projekt Jesteśmy Rodziną!, 2021

Pobierz

Niniejsza publikacja zbiera takie głosy z sześciu państw, w których prawo do ochrony życia rodzinnego osób LGBTIQ jest systemowo naruszane.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujące społeczność LGBTIQ i działające na jej rzecz, wskazały w kolejnych rozdziałach na kluczowe problemy prawne, z którymi tęczowe rodziny mierzą się w ich krajach, podkreślając także ostatnie lub planowane zmiany, sygnalizując istotne orzeczenia sądowe oraz prowadzone postępowania strategiczne, jak również zarysowując kontekst sytuacji społecznej. Co szczególnie istotne, każdy rozdział zakończono rekomendacjami zmian na poziomie krajowym, które pozwoliłyby, w ocenie autorów i autorek, poprawić sytuację tęczowych rodzin w ich państwie.
[fragment Wstępu, Milena Adamczewska-Stachura]

Projekt R.I.S.E. powstał ze wspólnej potrzeby doprowadzenia do faktycznego uznania rodzin osób LGBT+ w systemach prawnych Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski poprzez promowanie różnorodności i podnoszenie poziomu akceptacji społecznej dla tych rodzin.

Celem projektu jest także umożliwienie pełnego korzystania z praw do poszanowania życia rodzinnego i swobody przemieszczania się w granicach UE poprzez podniesienie świadomości wpływu obecnych przepisów prawa na warunki społeczno-ekonomiczne i jakość życia par osób tej samej płci.

Zwiększanie świadomości i włączanie społeczne tęczowych rodzin w Europie (Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe, R.I.S.E.) to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).