Call It Hate – Mówię, jak jest!

Call It Hate – Mówię, jak jest!

Call It Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime - CIH

Kampania Mówię, jak jest powstała w ramach projektu “Call It Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime – CIH” realizowanego od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku w 10 krajach Unii Europejskiej – ma na celu podniesienie świadomości społecznej problemu przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT oraz wzmocnienie osób ze społeczności LGBT, które ich doświadczają lub są ich świadkami i świadkiniami.  Działania partnerów zaangażowanych w projekcie mają:

 • Zbadanie poziomu świadomości społecznej w temacie przestępstw motywowanych uprzedzeniami (hate crimes) wobec osób LGBT;
 • Nakreślenie najskuteczniejszych strategii prowadzenia kampanii informacyjnych i wzmacniających społeczność LGBT;
 • Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie hate crimes;
 • Ułatwienie dostępu do służb i wymiaru sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym oraz zachęcenie ich do zgłaszania przestępstw;
 • Rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia kampanii i działań wzmacniających osoby pokrzywdzone;
 • Wzmocnienie współpracy międzynarodowej;
 • Publikację wyników badań i innych produktów opracowanych w projekcie.

Główne działania projektowe:

 • Ilościowe i jakościowe badania społeczne;
 • Przygotowanie raportów i kompendiów wiedzy;
 • Organizacja szkoleń międzynarodowych;
 • Organizacja kampanii społecznych adresowanych zarówno do szerokiej opinii publicznej, jak i do społeczności LGBT;
 • Organizacja konferencji prasowych podsumowujących projekt.

Strona polskiej odsłony kampanii do społeczności LGBT: mowiejakjest.eu

Strona projektu: www.lgbthatecrime.eu/project/project_cih

Projekt jest realizowany w 10 krajach przez sieć 13 partnerów:

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA (Włochy)

ÇAVARIA (Belgia)

GLAS (Bułgaria)

GALOP (Wielka Brytania)

HÁTTÉR SOCIETY (Węgry)

LAMBDA WARSZAWA (Polska)

LITHUANIAN GAY LEAGUE (Litwa)

ZAGREB PRIDE (Chorwacja)

UNIVERSITY OF LIMERICK (Irlandia)

LEGEBITRA (Słowenia)

FACULTY OF ARTS – UNIVERSITY OF LJUBLJANA (Słowenia)

TENI (Irlandia)

 

MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA (Polska)


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu REC – Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)