R.I.S.E.

R.I.S.E.

R.I.S.E. (The Raising awareness for Inclusive Societies to Embrace rainbow families in Europe)

Projekt jest wspólną inicjatywą organizacji LGBT+ z Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Polski, czyli ostatnich sześciu krajów Unii Europejskiej, w których nie wprowadzono żadnych regulacji prawnych dla par tej samej płci i zakładanych przez nie rodzin.

Główne cele projektu:

  • badanie jakości życia par tej samej płci i ich dzieci i ich codziennych problemów wywołanych brakami w polskim prawie,
  • przygotowanie wytycznych dotyczących zmiany prawa krajowego w taki sposób, aby ułatwić tęczowym rodzinom codzienne funkcjonowanie,
  • przeprowadzenie kampanii społecznej, pokazującej prawdziwe historie tęczowych rodzin w Polsce,
  • organizacja spotkań edukacyjnych z osobami odpowiadającymi za sytuację prawną tęczowych rodzin w Polsce.

Partnerzy


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu REC – Rights, Equality and Citizenship Programme