Tęczowe sieci pracownicze – list otwarty w sprawie IKEA

Kierowniczka z działu kadr w IKEA podjęła w 2019 roku decyzję o zwolnieniu pracownika, który w intranecie (wewnętrznej sieci dostępnej dla osób zatrudnionych w firmie) pisał między innymi o zabijaniu osób LGBT+.

Pracowniczka IKEA usłyszała zarzuty od prokuratury w Warszawie:

“Kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci handlowej IKEA, która zwolniła pracownika po zamieszczeniu przez niego na wewnętrznym firmowym forum intranetowym cytatów z Biblii, odpowie przed sądem za występek polegający na ograniczaniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie”.

W związku tą sytuacją, osoby działające w tęczowych sieciach pracowniczych w wielu firmach w Polsce, postanowiły opublikować list otwarty.

Poniżej zamieszczamy jego treść.

 

List otwarty

My, niżej podpisane osoby zajmujące się projektami tworzącymi i wspierającymi kulturę różnorodności w firmach działających w Polsce, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie ostatnimi doniesieniami prasowymi o postawieniu zarzutów pracownicy firmy Ikea, w związku ze zwolnieniem pracownika firmy, który zamieścił dyskryminujące komentarze w wewnętrznej sieci Ikea, w reakcji na dzień solidarności z osobami LGBTQ+.

Miejsce pracy to nie tylko przestrzeń do wykonywania obowiązków służbowych, ale także wspólnota ludzi o różnych poglądach, systemach wartości i doświadczeniach życiowych. Obowiązkiem każdego i każdej z nas jest tworzenie takiej atmosfery pracy, która zapewni skuteczne i efektywne wypełnianie swoich zobowiązań wobec pracodawcy. Olbrzymie znaczenie ma także zapewnienie autentycznego bezpieczeństwa – fizycznego i psychicznego – dającego zdrowe podstawy każdemu typowi relacji, zarówno profesjonalnych, jak i osobistych.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele tęczowych sieci pracowniczych oraz organizacji działających na rzecz równości i różnorodności, współpracujemy ze swoimi pracodawcami, kolegami i koleżankami z biur, hal produkcyjnych, czy też zespołów projektowych nad zapewnieniem bezpieczeństwa osobom ze społeczności LGBTQ+. Dla nich miejsce pracy to często jedyna przestrzeń, w której mogą czuć się akceptowane, ale też oczywista wspólnota, w której każdy i każda z nas dzieli się zawodowymi sukcesami, wspiera profesjonalizmem i buduje przyjaźni.

Tworzenie przestrzeni otwartej i wspierającej nie może odbywać się w warunkach, w których istnieje przyzwolenie na dyskryminowanie kogokolwiek, niezależnie od jego czy jej przynależności etnicznej, wyznania, tożsamości płciowej czy orientacji psychoseksualnej. Wierzymy, że wsparcie dla idei równości oraz różnorodności jest rozsądną i słuszną decyzją przedsiębiorstw, które realizując programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowe lub seksualne, pomagają w zrozumieniu i akceptacji odmienności. Jednocześnie rozumiemy, że uczestnictwo w rozlicznych inicjatywach pracowniczych nie powinno być obowiązkowe – każdy powinien mieć prawo odmówić wzięcia udziału w działaniach, które są niezgodne z jego lub jej systemem wartości. Uważamy jednak, że brak zgody na jakieś inicjatywy nie może być uzasadnieniem mowy nienawiści, dyskryminacji, obrażania lub w jakikolwiek sposób umniejszania wartości działań tych, z którymi się nie zgadzamy. W każdej wspólnocie – także w pracy – istnieją sposoby na prowadzenie rzeczowej dyskusji, opartej na poszanowaniu różnicy w przekonaniach. Naszym celem powinna być różnorodność otwarta na inność, a nie dyskryminacja słabszych; rzeczowa rozmowa, a nie konfrontacja.

Szczególnie niepokojące jest to, gdy działanie w duchu tolerancji i troski o bezpieczeństwo wszystkich pracowników i pracownic firmy naraża na zarzuty osoby, które pracują na rzecz tego bezpieczeństwa. Odczytujemy to jako niebezpieczny precedens, którego celem jest wywierania nacisku na firmy, aby te nie prowadziły działań mających na celu ochronę i tworzenie wspierającego miejsca pracy dla osób LGBTQ+. Zwłaszcza dziś, w czasach, w których osoby LGBTQ+ żyjące i pracujące w Polsce narażone są na mowę nienawiści, szykany, są wyrzucane z domów, odmawia się im praw konsumenckich, a kolejne gminy i regiony w Polsce ogłaszają się “strefami wolnymi od LGBT”, wsparcie i solidarność z osobami wykluczonymi są naszą powinnością. Głęboko wierzymy, że w demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca na nadużywanie siły wobec słabszych, jednocześnie solidaryzujemy się z naszymi kolegami i koleżankami z polskich oddziałów Ikea Polska i zapewniamy o naszym nieustającym wsparciu.

 

Jeśli również chcesz podpisać się pod naszym listem, możesz to uczynić tutaj.

 

Kuba Piwowar, tęczowe sieci pracownicze w Warszawie, Warszawa

Kamil Babacz, Warszawa

Marcin Frątczak

Rafał Mikulski, Warszawa

Olga Ziegler, Dentons, Warszawa

Gosia Krasowska, Google, Warszawa

Mariusz Urbanowski, CWT, Warszawa

Weronika Zaręba, Google, Warszawa

Rafał Majka, Kraków

Dominik Kuc, Warszawa

Roksana Krezalek, Wrocław

Dorota Bigorajska, Warszawa

Anna Zaroda-Dąbrowska, Diversity Hub

Joanna Matuszewska, Warszawa

Martyna Ostrowska-Sowińska, Alight Solutions, Kraków

Julia Szymczakiewicz, Warszawa

Parada Równości