Nasze projekty

Małżeństwa dla wszystkich

Projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji był odpowiedzią na brak skonsolidowanych działań rzeczniczych, lobbystycznych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do instytucji małżeństwa. Brak rozwiązań ustawowych w tym zakresie jest przejawem dyskryminacji z uwagi na orientację psychoseksualną, prowadzącej do wykluczenia osób LGBT+. W wyniku projektu

Projekt był realizowany od lutego 2015 do marca 2016 roku przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ramach programu Obywatele dla Demokracji, współfinansowanego z funduszy EOG.

 

 

Rozwój Stowarzyszenia

Okres od października 2016 do sierpnia 2017 roku to czas budowy i rozwoju kluczowych zasobów Stowarzyszenia. Rozwijamy wolontariat, tworzymy strategię pozyskiwania funduszy skupioną na wsparciu społeczności oraz sojuszników i sojuszniczek społeczności LGBT+, zacieśniamy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podnosimy jakość działań edukacyjnych i rzeczniczych. Działania te zostały sfinansowane w ramach programu Fundacji Batorego Demokracja w Działaniu w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Orientuj się! Pakiet edukacyjny dla szkół średnich

Od maja do października 2017 roku realizujemy projekt edukacyjny poświęcony kwestiom osób LGBT+ adresowany do uczniów i uczennic oraz nauczycieli ze szkół średnich. W pakiecie znajdą się podstawowe informacje na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej oraz praktyczne porady o tym, jak reagować na sytuacje dyskryminacji w szkole i gdzie szukać wsparcia. Naszym priorytetem jest zaangażowanie młodych osób w prace, aby jak najlepiej dostosować formę, treść i sposób dystrybucji materiałów do potrzeb odbiorców i odbiorczyń. W ramach projektu:

  • organizujemy spotkania z młodzieżą, na których zbieramy informacje o tym skąd czerpią one informacje i jakiej wiedzy najbardziej im brakuje,
  • opublikowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych w formie papierowej i elektronicznej, który dostarczymy do zainteresowanych osób oraz udostępnimy w internecie,
  • rozwijamy stronę internetową, na której umieszczamy najważniejsze odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież,
  • przygotowujemy materiały wideo, które umieścimy w internecie oraz zadbamy o promocję pakietu w mediach, z których korzysta młodzież.

Projekt wspierają:

Kultura Równości
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Grupa Ponton
Pracownia Różnorodności
Prowincja Równości
Queerowy Maj
Queer.pl
Grupa Stonewall
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

Projekt został sfinansowany z programu grantowego Planet Romeo Foundation skierowanego do organizacji i grup, wspierających społeczność LGBTI.