Polki i Polacy o równości małżeńskiej. Raport z badań

Jan Dzierzgowski, Warszawa 2018

Pobierz

Przedstawiamy wyniki nowego sondażu dotyczącego postaw wobec równości małżeńskiej, zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

W kwietniu 2018 roku Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zleciło przeprowadzenie badania sondażowego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób powyżej 15 roku życia, poświęconego postawom Polek i Polaków wobec równości małżeńskiej. Pragnęliśmy się przekonać, jak owe postawy zmieniły się w ciągu ostatnich trzech lat, a więc od czasu poprzedniej edycji naszego badania.