Statut i sprawozdania

Przejrzystość działań i regularna sprawozdawczość są dla nas niezwykle ważne. Dlatego regularnie publikujemy dokumenty podsumowujące działalność merytoryczną oraz rozliczenia finansowe naszego stowarzyszenia.

Statut

Statut Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza

Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2021 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2020 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2019 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2018 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2017 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2016 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2015 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2014 rok [PDF]
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia MNW za 2013 rok [PDF]

 

Sprawozdania merytoryczne dla OPP

zgodne z Ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzeniami Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 2018 r., dostępne na stronie Narodowego Instytutu Wolności

2021 – termin do 15 października 2022
2020 [PDF]
2019 [PDF]
2018 [PDF]
2017 [PDF]
2016 [PDF]