Cele i wartości

Nasze wartości

Równość. Kierujemy się zasadą równego traktowania. Dotyczy to zarówno głównego celu Stowarzyszenia – wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce – jak i relacji wewnętrznych między osobami członkowskimi.

Jakość. Działamy w sposób przemyślany i profesjonalny. Realizujemy pomysły i plany w najlepszy możliwy sposób.

Frajda. Czerpiemy satysfakcję z działania i świętujemy sukcesy. Robimy to, co daje nam radość i utrzymuje zaangażowanie.

Szacunek. Szanujemy osoby członkowskie i wolontariackie Stowarzyszenia, a także aktywistów i aktywistki z innych organizacji oraz całą społeczność LGBT+.

Partnerstwo. Współpracujemy ze wszystkimi chętnymi osobami i podmiotami na zasadach twórczej wymiany i wzajemnego wsparcia.

Nasze cele

  • Wprowadzenie do polskiego prawa zapisów o równości małżeńskiej, czyli prawie do zawarcia małżeństwa przez dwie osoby, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej czy identyfikacji płciowej.
  • Edukacja społeczna na temat idei równości małżeńskiej oraz równego traktowania osób LGBT+ w polskim społeczeństwie.
  • Wspieranie i wzmacnianie społeczności LGBT+ w Polsce.
  • Budowanie społeczności sojuszników równości zrzeszającej osoby publiczne, organizacje pozarządowe i ugrupowania polityczne.
  • Prowadzenie działań w całym kraju, dzięki współpracy ze wszystkimi organizacjami LGBT+ w Polsce oraz wspieraniu inicjatyw lokalnych.
  • Prowadzenie monitoringu i rzecznictwa politycznego oraz angażowanie społeczności LGBT+ jako świadomego, aktywnego elektoratu.
  • Monitorowanie orzecznictwa krajowego i europejskiego dotyczącego osób LGBT+ ze szczególnym naciskiem na sytuację par osób tej samej płci.
  • Gromadzenie wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie narzędzi prawnych, przygotowujących wprowadzenie równości małżeńskiej do polskiego prawa.