Polska społeczność LGBT. Raport z badań

Polska społeczność nieheteronormatywna. Raport z badań

Monika Probosz, Agnieszka Mulak, Warszawa 2016

Pobierz

Celem badania “Polska społeczność nieheteronormatywna” było znalezienie platformy komunikacyjnej właściwej dla członków i członkiń społeczności LGBTQIA, która umożliwi sformułowanie adekwatnego komunikatu, zachęcającego do otwartego wyrażania przynależności do społeczności oraz do angażowania się w działania związanych z nią organizacji. Badanie miało więc za zadanie odkrycie wspólnych wartości i innych czynników spajających badaną grupę osób. Poszukiwano elementów, […]

Celem badania “Polska społeczność nieheteronormatywna” było znalezienie platformy komunikacyjnej właściwej dla członków i członkiń społeczności LGBTQIA, która umożliwi sformułowanie adekwatnego komunikatu, zachęcającego do otwartego wyrażania przynależności do społeczności oraz do angażowania się w działania związanych z nią organizacji.

Badanie miało więc za zadanie odkrycie wspólnych wartości i innych czynników spajających badaną grupę osób. Poszukiwano elementów, do których będzie się można odwołać i które mają pozytywny wydźwięk. Częścią badania było także wyszukanie w codziennym doświadczeniu szczególnie budujących wydarzeń, doświadczeń, odczuć i potrzeb charakterystycznych dla badanej społeczności. Analizowano również przykładowe kampanie organizacji LGBTQIA pod kątem ich adekwatności, czyli dopasowania do potrzeb członków społeczności.

Badanie miało charakter jakościowy i zostało przeprowadzone za pomocą metody zogniskowanych dyskusji grupowych (FGD) oraz wywiadów indywidualnych.

Przeprowadzono 4 dyskusje grupowe liczące od 4 do 12 osób każda i 2 wywiady indywidualne – razem w ramach badania przeprowadzone zostały rozmowy z udziałem 34 osób. Wzięli w nich udział respondenci mieszkający w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Wszyscy byli członkami społeczności LGBTQIA.

Badanie „Polska społeczność nieheteronormatywna” zostało przeprowadzone w ramach projektu „Równość Małżeńska dla Wszystkich” Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, realizowanego w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.