Ranking ILGA Rainbow Map 2020

Polska na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem przestrzegania praw osób LGBT+.

ILGA Europe opublikowała nowe wyniki rankingu, ilustrującego przestrzeganie praw osób LGBT+ w krajach europejskich (https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilgaeurope-rainbowmap-2020-interactive.pdf). Polska znalazła się na ostatnim miejscu spośród wszystkich krajów UE.

Najwyższy wynik, jaki kraj może uzyskać w rankingu to 100%, co oznacza pełną równość i przestrzeganie praw człowieka. Najniższy wynik to 0% (rażące naruszenia praw człowieka i dyskryminacja). Wynik Polski to 16%.

Dla porównania: kraje takie, jak Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania, Belgia, Hiszpania czy Portugalia notują wyniki powyżej 60%.

Ranking powstaje w oparciu o wskaźniki z sześciu obszarów: 1. Równość i przeciwdziałanie dyskryminacji, 2. Rodzina, 3. Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści, 4. Uzgadnianie płci i integralność cielesna, 5. Przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, 6. Udzielanie azylu. Warto podkreślić, że w obszarze rodzina, uwzględniającym np. równość małżeńską, sformalizowane związki, prawo do wspólnej adopcji lub przysposobienia dziecka partnera Polska osiągnęła wynik 0%. To samo dotyczy obszaru “mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści”.

Raz jeszcze widzimy, że nasze prawa są nam odbierane! Dlatego tak nieprawdopodobnie ważne jest, abyśmy walczyli i walczyły o nie razem, jako społeczność!

I dlatego ważne jest wspieranie organizacji LGBT+. Nie tylko takich, jak Miłość Nie Wyklucza, ale również działających lokalnie, w mniejszych miastach i miejscowościach. Nie mamy na myśli wyłącznie wsparcia finansowego, lecz również zaangażowanie się bezpośrednie, na przykład w formie wolontariatu. Wszystko, co możecie zrobić na miarę swoich możliwości i na miarę potrzeb organizacji, będzie bezcenne.

Mapkę organizacji, grup i stowarzyszeń działających na rzecz osób LGBT+ w Polsce znajdziecie tutaj:
➡️ https://mowiejakjest.mnw.org.pl/

Pamiętajcie, nikt nie da nam żadnych praw “w prezencie”, skoro od lat władza tylko je nam odbiera. Mamy nadzieję, że dzisiejsza smutna, ale nie zaskakująca informacja będzie dla nas wszystkich bodźcem, by w sposób jeszcze bardziej zdecydowany walczyć razem o należną nam równość!