O co chodzi w równości małżeńskiej?

O co chodzi w równości małżeńskiej?

Równość małżeńska to umożliwienie zawarcia małżeństwa dwóm osobom niezależnie od ich płci prawnej.

Jeśli dwie osoby chcą się pobrać, przyjmując na siebie wszystkie wynikające z tego obowiązki i prawa, mogą to zrobić, a państwo uzna ich związek, potwierdzając tym samym że wszystkie rodziny są równe, bo nie ma lepszej i gorszej miłości.

Dlaczego równość małżeńska, nie związki partnerskie?

W dyskusji na temat równości małżeńskiej często pada pytanie, dlaczego akurat małżeństwa a nie związki partnerskie? Odpowiedź jest bardzo prosta: związki partnerskie nie gwarantują wcale równych praw.

To, czy zawarcie związku partnerskiego będzie oznaczało wspólność majątkową lub prawo do dziedziczenia zależy wyłącznie od woli ustawodawcy. Nie istnieje żaden ściśle określony pakiet praw dla osób w związku partnerskim, o czym świadczy chociażby różnorodność rozwiązań stosowanych w innych krajach w Europie i na świecie. Związki partnerskie z reguły nie uprawniają choćby do adopcji dzieci.

Jest także drugi niezwykle ważny argument. W dążeniach do równości małżeńskiej nie chodzi przecież wyłącznie o ułatwienie życia parom jednopłciowym, ale o pełne uznanie ich miłości w świetle prawa. Jeśli państwo dzieli ludzi na tych, którym wolno zawierać małżeństwa i tych, którym przysługuje jedynie związek partnerski, wskazuje, że ci drudzy są gorsi, odbiera im część godności i dumy – a więc najzwyczajniej w świecie ich dyskryminuje.

Niektórzy mówią też, że przecież w Polsce już obecnie pary jednopłciowe są odpowiednio chronione, gdyż mogą zawrzeć umowę cywilno-prawną i w ten sposób upoważnić się nawzajem się na przykład do otrzymywania informacji medycznej o zdrowiu partnera lub partnerki, przyznać sobie pełnomocnictwa do reprezentacji w urzędach oraz rozstrzygnąć kwestie spadkowe. Niestety nie jest to prawda, uprawnienia, jakie należą się małżonkom wynikają z przepisów obowiązującego prawa i nie mogą one być przyznane w drodze umowy. Poza tym nawet tam, gdzie podpisanie wzajemnych upoważnień może ułatwić pewne kwestie, niekoniecznie gwarantuje parom, że będzie respektowane przez innych.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w dziale Prawa par osób tej samej płci w Polsce.

Zobacz gdzie na świecie wprowadzono równość małżeńską i czym różni się od związków partnerskich.