Poparcie dla równości małżeńskej w Polsce na czele regionu. Badanie Pew Research Center

Poparcie dla równości małżeńskej w Polsce na czele regionu. Badanie Pew Research Center

Nowe badanie międzynarodowe pokazuje, że w Polsce równość małżeńską popiera więcej osób niż w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Pew Research Center, niezależny amerykański ośrodek badawczy, opublikował wyniki międzynarodowego badania „Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej”. Oprócz kwestii bezpośrednio związanych z religią i narodowością, sprawdzano także stosunek badanych do innych spraw istotnych społecznie takich jak demokracja, równouprawnienie płci, czy wprowadzenie małżeństw dla wszystkich.

Możliwość zawierania małżeństw przez pary tej samej płci popiera aż 42 procent młodych Polek i Polaków (osób w wieku 18-34 lata)! To o 14 punktów procentowych więcej niż w przypadku starszych respondentów (35+). To jeden z najlepszych wskaźników w naszym regionie, bez względu na grupę wiekową.

Lepiej od Polski wypadają tylko Czechy, gdzie rejestrowane związki partnerskie wprowadzono w 2006 roku – według ośrodka Pew poparcie dla małżeństw jednopłciowych wynosi tam odpowiednio 77 proc. wśród młodych i 60 proc. wśród starszych (35+) respondentów i respondentek.

Na tle regionu w Polsce odnotowano też wysoki poziom akceptacji dla osób homoseksualnych 41 proc. Tu jednak trzeba ostudzić optymizm, bo może i powinno być znacznie lepiej: w Europie Zachodniej wartości te oscylują w okolicach 70-90 proc.

Polski skrót raportu znaleźć można  tutaj.