Odpowiedź na raport z badań Fundacji Mamy i Taty

Odpowiadamy na nierzetelne wyniki badań dotyczących stosunku Polek i Polaków do równości małżeńskiej.

Fundacja Mamy i Taty ogłosiła wyniki sondażu według których Polki i Polacy sprzeciwiają się rzekomo wprowadzeniu równości małżeńskiej. Sondaż ten sprowadza się do dwóch pytań dodanych do kwestionariusza ankiety realizowanej przez Ipsos Polska. Niestety, sposób, w jaki owe pytania zostały sformułowane, pozostawia wiele do życzenia.

Po pierwsze, poproszono ankietowanych, by powiedzieli, czy zgadzają się „z definicją małżeństwa zawartą w polskiej Konstytucji (artykuł 18) uznającą małżeństwo za związek kobiety i mężczyzny”. Tymczasem Wśród ekspertów wcale nie ma jasności, czy faktycznie można tu mówić o definicji małżeństwa (świetnie tłumaczy to prof. Ewa Łętowska w filmie „Artykuł Osiemnasty”).

Przede wszystkim jednak pytanie sformułowane w taki sposób jest niezwykle sugerujące. Powołuje się na moc i autorytet Konstytucji, najważniejszego dokumentu w państwie, co może w poważny sposób wypaczać wynik.

Po drugie pytano, czy „Pana(i) zdaniem osoby tej samej płci (dwie kobiety albo dwaj mężczyźni) pozostające ze sobą w związku, powinny mieć prawo do zawierania małżeństw, które łączy się z prawem do adopcji dzieci”. Większość ankietowanych udzieliła przeczącej lub zdecydowanie przeczącej odpowiedzi.

Fundacja Mamy i Taty interpretuje to jednoznacznie: „Większość badanych Polaków jest przeciwna przyznaniu osobom żyjącym w związkach jednopłciowych prawa do zawierania małżeństw”.

To pytanie absolutnie nie usprawiedliwia takich wniosków! Można jedynie stwierdzić, że większość ankietowanych jest przeciwna adopcji dzieci przez pary jednopłciowe (co jako Miłość Nie Wyklucza uważamy za bardzo smutny wynik, więc niestrudzenie pracujemy nad zmianą postaw naszych rodaczek i rodaków). Natomiast na podstawie tak postawionego pytania nie można nic powiedzieć o stosunku badanych osób do małżeństw par tej samej płci.