MNW: Samorządy

MNW: Samorządy

To samorząd jest najbliżej potrzeb mieszkańców i mieszkanek (również osób LGBT+) i ma bezpośredni wpływ na ich codzienne życie. Oprócz nielicznych wyjątków, w Polsce nie dzieje się w tej materii prawie nic, a samorządowcy ignorują temat, jako „nie dotyczący ich kompetencji”, „polityczny”, czy wreszcie „światopoglądowy”. Pora to zmienić.

W trakcie kampanii poprzedzającej wybory samorządowe w 2018 roku rozpoczęliśmy MNW: Samorządy.

Chcieliśmy pokazać, że sprawy społeczności LGBT+ można i trzeba uwzględniać nie tylko na szczeblu polityki krajowej, lecz także w samorządach.

W oparciu o nasze doświadczenia opracowaliśmy Program Samorządowy LGBT+ dla Warszawy i zaproponowaliśmy kandydatom i kandydatkom stołecznych komitetów wyborczych podpisanie się pod nim, jako zobowiązaniem wobec naszej społeczności.

Nawiązaliśmy również kontakt z komitetami z innych miast, które wprowadziły wszystkie lub część naszych postulatów do swoich programów.

Co wpisaliśmy do programu, z kim rozmawialiśmy i co udało nam się osiągnąć przeczytasz tutaj.

Praca przy MNW: Samorządy była wykonywana społecznie i bez wsparcia grantowego.

Jednym z efektów MNW: Samorządy było podpisanie Warszawskiej Deklaracji LGBT+ przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

samorzady lgbt milosc nie wyklucza