Wzmocnienie instytucjonalne 2022–2024

Wzmocnienie instytucjonalne 2022–2024

Realizacja planu wzmocnienia instytucjonalnego Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza 2022–2024

Dzięki przyznanej w konkursie grantowym w 2022 roku dotacji instytucjonalnej z programu Aktywni Obywatele Funduszu Krajowy wzmocnimy dwa strategiczne obszary działalności MNW:

  • budowanie świadomej, aktywnej i zdolnej do samoorganizacji społeczności osób LGBT+ w Polsce oraz
  • zrównoważony rozwój potencjału i zasobów stowarzyszenia.

Zgodnie z realizowaną przez nas od 2016 roku Strategią na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, wspieranie i współtworzenie inicjatyw lokalnych społeczności LGBT+ jest warunkiem koniecznym długofalowej zmiany społecznej oraz rozwoju potencjału MNW jako organizacji rzeczniczej.

Z kolei dynamiczny rozwój MNW w ciągu ostatnich 3 lat, powiększenie zespołu i zwiększenie liczby działań o zasięgu ogólnopolskim, wymagają szybkiego wzmocnienia wewnętrznego organizacji i zadbania o ciągłość pracy w trudnych warunkach rosnącej wrogości ze strony władz i niestabilnej sytuacji w Europie.

Właśnie dlatego wzmocnimy działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez zatrudnienie osoby koordynującej ten obszar i utworzenie programu minigrantów – Funduszu u Siebie dla inicjatyw lokalnych z miejscowości poniżej 200 tysięcy mieszkańców w całym kraju. 

Zaktualizujemy i uzupełnimy infrastrukturę IT niezbędną do angażowania społeczności wokół naszych działań. Dzięki nowej stronie internetowej, systemowi CRM i action page, powiększymy bazę rekordów mailingowych, rozwijając obszar fundraisingu indywidualnego. 

Wdrożymy rekomendacje zewnętrznej firmy konsultingowej, wypracowane pro bono w 2021 roku, wprowadzając zmiany w zarządzaniu pracą zespołu i organizując szkolenia dla zespołu, aby podnieść kompetencje i usprawnić procesy zarządzania oraz podziału pracy. O ocenę wdrożenia rekomendacji poprosimy zewnętrznego ewaluatora. 

Zadbamy o spójność działań w kolejnych latach i podniesienie zaangażowania zespołu w realizację zadań poprzez aktualizację Strategii na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce

Aby zadbać o kondycję zespołu w trudnym okresie nadchodzących kampanii wyborczych, zorganizujemy wyjazd integracyjny.

 


 

 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

www.aktywniobywatele.org.pl